Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne SENS

Sens życia zmienia się z dnia na dzień i w zależności od człowieka.

Jonathan Carroll

Multisensoryczne formy wspierania rozwoju dzieci metoda Porannego kręgu. Szkolenie online. 07-08.07.2020

Multisensoryczne formy wspierania rozwoju dzieci metoda Porannego kręgu. Szkolenie online. 07-08.07.2020
20.05.2020
Zapraszamy na praktyczne szkolenie online!
Szkolenie online w formie webinaru na żywo

Multisensoryczne formy wspierania rozwoju dzieci i młodzieży. Zastosowanie Metody Porannego Kręgu w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, a także z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością

  • 10 godzin dydaktycznych
  • Praktyczny wymiar szkolenia: prezentacja pomocy, mnóstwo ćwiczeń
  • Tworzenie własnych scenariuszy zajęć, planów pracy

 UWAGA! Ze względu na nową formę pracy  NOWA CENA 250 ZŁ ZAMIAST 320 zł/osoba

 

Program szkolenia:

1. Teoretyczne podstawy:

- geneza

- przeznaczenie

- cele

- założenia

2.     Pory roku i ich symbolika oraz związana z nimi stymulacja zmysłów

3.     Wpływ zmysłów na funkcjonowanie człowieka, związki metody z integracją sensoryczną

4.     W jaki sposób odbywa się stymulacja poszczególnych zmysłów w metodzie? 

5.      Etapy prowadzenia zajęć

6.      Pomoce, rekwizyty, inspiracje

7.      W jaki sposób prowadzić zajęcia w zależności od pory roku, wieku odbiorców, specjalnych potrzeb edukacyjnych - dostosowywanie do realiów pracy i grupy, wplatanie w realizację podstawy programowej

8.      Wykorzystanie materiału nie tylko przyrodniczego w prowadzonych zajęciach 

9.      Zajęcia praktyczne:

- wiosna

- lato

- jesień

- zima

10.     Tworzenie własnych scenariuszy zajęć

11. Tworzenie planów pracy z grupą

 

Każdy uczestnik otrzymuje:

  • Materiały szkoleniowe
  • Certyfikat 

 

Termin: 2 spotkania po 5 godzin dydaktycznych, 07-08.07.2020, godz. 16:30-20:30

Koszt udziału: 250 zł.

 

Kontakt i zapisy:

e-mail: biuro@centrumsens.pl

tel.: 733-090-988

 

 

Grafika: a href=httpspl.freepik.comdarmowe-zdjecie-wektoryosobyOsoby fotografie designed by Jcomp - Freepik.coma

Formularz zgłoszeniowy

Aby zapisać się na powyższe wydarzenie uzupełnij formularz:

 

 
 
Dane do faktury

Warunki uczestnictwa:

1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Warunkiem udziału w szkoleniu jest uiszczenie w terminie do 7 dni opłaty na rachunek bankowy nr.: 33 1050 1562 1000 0092 0077 1609

3. Rezygnacja z udziału w szkoleniu musi zostać zgłoszona na piśmie - pocztą lub mailem.

4. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia Zgłaszający ponosi 100% kosztów uczestnictwa.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika. Zmiana uczestnika odbywa się bez żadnych opłat.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, o czym poinformuje Zgłaszającego w terminie do 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia. W powyższym przypadku zwraca Zgłaszającemu koszty uczestnictwa.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminu zajęć w terminie do 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia.

W powyższym przypadku Zgłaszający ma prawo do przeniesienia swojego zgłoszenia na nowy termin lub zażądania zwrotu kosztów uczestnictwa.

8. Wypełniając formularz uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Organizatora i jego partnerów handlowych (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.) w celach marketingowych i organizacyjnych oraz na otrzymywanie pocztą tradycyjną i elektroniczną informacji handlowych.

 


« wstecz