Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne SENS

Sens życia zmienia się z dnia na dzień i w zależności od człowieka.

Jonathan Carroll

Kurs Trening Umiejętności Społecznych. Kurs online 27-28.06.2020 r.

Kurs Trening Umiejętności Społecznych. Kurs online 27-28.06.2020 r.
14.04.2020

Nowy edycja!!! Zostań TRENEREM UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I ŻYCIOWYCH!!


 

Kurs Trening Umiejętności Społecznych – efektywne kształtowanie kluczowych umiejętności psychospołecznych oraz życiowych (30 godzin dydaktycznych)

 

 

 

UWAGA! 

 

Szkolenie w formie distance learning: 10 godzin teorii udostępnione ok. tygodnia przed spotkaniami webinarowymi. 20 godzin w formie spotkań webinarowych (wideokonferencji).

 

- Bez wychodzenia z domu

 

- Potrzebny sprzęt z dostepem do internetu (tablet, laptop, komputer stacjonarny lub smartfon) i głośniki (by słyszeć prowadzącego) oraz mikrofon (by prowadzący słyszał pytania uczestników)/ będzie również czat, na którym będzie można zadawać pytania pisząc

 

 • Przed warsztatem zgodnie z planem zostaną wysłane materiały merytoryczne e-mailem

 • Potrzebne w trakcie warsztatu materiały będą otrzymywać Państwo od prowadzącej podczas prowadzenia warsztatu

 • certyfikaty i zaświadczenia zostaną wysłane pocztą po zakończeniu warsztatu 

 • wypracowane podczas warsztatu narzędzia będą Państwo otrzymywać na na bieżąco podczas warsztatu

 • przed szkoleniem kurierem otrzymają Państwo komplet materiałów warsztatowych (paczka zawierać będzie: segregator oraz komplet wydrukowanych i oprawionych materiałów potrzebnych w czasie warsztatu)

 

Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu i przygotowuje do:

 • tworzenia programów zajęć indywidualnych oraz grupowych z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych
 • prowadzenia Treningów Umiejętności Społecznych w formie indywidualnej oraz grupowej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, w tym: z zaburzeniami oraz niepełnosprawnościami

 

Otrzymają Państwo od nas 3 certyfikaty:

 • Certyfikat Sens ukończenia kursu Trening Umiejętności Społecznych – efektywne kształtowanie kluczowych umiejętności społecznych oraz życiowych oraz uzyskania certyfikatu Trenera Umiejętności Społecznych i Życiowych (na jednym dyplomie)
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu i nabyciu wiedzy i umiejętności w oparciu o działalność oświatową Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznego SENS zgodną z art. 83a ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późn. zm.)

 

PONADTO:

 • Kompendium Trenera Umiejętności Społecznych i Życiowych
 • Algorytmy zachowań (do wykorzystania podczas prowadzenia zajęć TUS)
 • Scenariusze scenek modelowych (do wykorzystania podczas prowadzenia zajęć TUS)
 • Konspekty zajęć (do wykorzystania podczas prowadzenia zajęć TUS)
 • Plany pracy (do wykorzystania podczas prowadzenia zajęć TUS)
 • Filmy ze scenkami modelowymi (do wykorzystania podczas prowadzenia zajęć TUS)

 

Kurs odbywa się w systemie blended learning:

 • Część teoretyczna w liczbie 10 godzin dydaktycznych odbywa się w formie e-learning bądź distance learning
 • Część praktyczna w liczbie 20 godzin dydaktycznych odbywa się w formie dwudniowych warsztatów i treningów, zakończonych egzaminem teoretycznym i praktycznym oraz certyfikacją

 

Część teoretyczna. Teoretyczne podstawy prowadzenia Treningu umiejętności społecznych (10 godzin)

1. Główne założenia Treningu Umiejętności Społecznych:
 • Czym jest TUS
 • Geneza, autor podejścia
 • Cele prowadzenia TUS
 • Korzyści prowadzenia TUS
 • Założenia TUS
 • Model nabywania oraz kształtowania umiejętności wg A. Goldsteina
2. Grupy odbiorców Treningu umiejętności społecznych:
 • Czy tylko osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu?
 • TUS z dziećmi wieku przedszkolnym
 • TUS z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym
 • TUS z dziećmi starszymi oraz młodzieżą
 • TUS dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • TUS dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie
 • TUS dla osób z niepełnosprawnościami
 • TUS dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
3. Prawidłowości w rozwoju społeczno-emocjonalnym jednostki:
 • Fazy rozwoju społeczno-emocjonalnego człowieka
 • Zaburzenia w rozwoju społeczno-emocjonalnym,
 • Problemy emocjonalne i społeczne wynikające z deficytów, zaburzeń lub niepełnosprawności osoby
4. Podstawy psychologii poznawczej w kontekście prowadzenia TUS
5. Podstawy psychologii emocji i motywacji w kontekście prowadzenia TUS:
 • Spójny system motywowania grupy – skrzynka z narzędziami motywacyjnymi
6. Podstawy psychologii uczenia się w kontekście prowadzenia TUS
7. Podstawy psychologii modyfikacji zachowań w kontekście prowadzenia TUS
8. Podstawy prowadzenia grup – elementy psychologii procesów grupowych:
 • Fazy rozwoju grupy i ich cele, zagrożenia
 • Role grupowe i związane z nimi problemy
 • Trudne sytuacje w pracy z grupą
 • Ja jako trener TUS – osobowość, nastawienie, wizja
9. Najważniejsze zasady prowadzenia Treningu umiejętności społecznych:
 •  Modelowanie
 • Tworzenie algorytmów zachowań
 •  Odgrywanie ról
 •  Sesja informacji zwrotnej
 •  Generalizacja - w  jaki sposób doprowadzać do generalizacji umiejętności i jej transferu w innych sytuacjach życiowych
 • Tematy TUS, ich cele oraz wynikające z nich konsekwencje dla prowadzącego, czyli czy jesteś na to gotowy?

Część praktyczna (20 godzin):

1. Prowadzenie TUS:
 • Etapy prowadzenia zajęć
 • Metody i formy pracy
 • Różnorodne ćwiczenia, gry i zabawy terapeutyczne wykorzystywane podczas prowadzenia TUS
 • Różnorodne formy i materiały terapeutycznye wykorzystywane podczas prowadzenia TUS
 • Pomoce i rekwizyty
2. Role-playing oraz transfer umiejętności – kluczowe aspekty TUS:
 • Algorytmy zachowań – przygotowujemy „gotowce” na zajęcia
 • Przygotowanie i odegranie scenariuszy zachowań/scenek modelowych
 • Planowanie procesu generalizacji umiejętności i transferu w innych sytuacjach życiowych
3. Zanim zaczniesz pracować, czyli planowanie prowadzenia TUS:
 • Badanie potrzeb, ich analiza
 • Określenie celów długoterminowych oraz krótkoterminowych prowadzenia TUS z wykorzystaniem modelu wyznaczania celów SMART
 • Współpraca z rodziną jako klucz do sukcesu
 • Spójny system motywowania grupy – skrzynka z narzędziami motywacyjnymi
4. Plany pracy oraz konspekty zajęć:
 • Plan pracy jako odpowiedź na potrzeby grupy
 • Opracowanie odpowiedniego do grupy systemu motywacyjnego
 • Dobór kluczowych umiejętności dla grupy
 • Dobór odpowiednich ćwiczeń, gier, etc. dla grup wiekowych oraz stopnia niepełnosprawności
 • Opracowanie planu pracy z grupą
 • Opracowanie konspektów zajęć.

 

Każdy uczestnik otrzymuje:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 
 

Termin: 27-28.06.2020 r.0, godz. 9:00-16:30

Koszt udziału: 590 zł/osoba (możliwość płatności w 3 ratach)

 

Kontakt i zapisy:

e-mail: biuro@centrumsens.pl

tel.: 733-090-988

 

Grafika: a href=httpspl.freepik.comdarmowe-zdjecie-wektoryosobyOsoby fotografie designed by Jcomp - Freepik.coma

 

Wysyłając do nas Zgłoszenie, jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Centrum Szkoleniowo- Terapeutyczne SENS Wirginia Wrzesińska  z siedzibą w 05-800 Pruszków, ul. Powstańców 9/70 w celach marketingowych, przesyłania oferty handlowej. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Centrum SENS.

Formularz zgłoszeniowy

Aby zapisać się na powyższe wydarzenie uzupełnij formularz:

 

 
 
Dane do faktury

Warunki uczestnictwa:

1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Warunkiem udziału w szkoleniu jest uiszczenie w terminie do 7 dni opłaty na rachunek bankowy nr.: 33 1050 1562 1000 0092 0077 1609

3. Rezygnacja z udziału w szkoleniu musi zostać zgłoszona na piśmie - pocztą lub mailem.

4. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia Zgłaszający ponosi 100% kosztów uczestnictwa.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika. Zmiana uczestnika odbywa się bez żadnych opłat.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, o czym poinformuje Zgłaszającego w terminie do 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia. W powyższym przypadku zwraca Zgłaszającemu koszty uczestnictwa.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminu zajęć w terminie do 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia.

W powyższym przypadku Zgłaszający ma prawo do przeniesienia swojego zgłoszenia na nowy termin lub zażądania zwrotu kosztów uczestnictwa.

8. Wypełniając formularz uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Organizatora i jego partnerów handlowych (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.) w celach marketingowych i organizacyjnych oraz na otrzymywanie pocztą tradycyjną i elektroniczną informacji handlowych.

 


« wstecz