Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne SENS

Sens życia zmienia się z dnia na dzień i w zależności od człowieka.

Jonathan Carroll

Bielsko-Biała. Kurs Terapia ręki dzieci i młodzieży©. 14-15.03.2020 r.

Bielsko-Biała. Kurs Terapia ręki dzieci i młodzieży©. 14-15.03.2020 r.
13.09.2019
Jedyny taki kurs z zakresu Terapii ręki w Polsce!!! Aż 30 godzin dydaktycznych szkolenia! PRAKTYCZNY, INSPIRUJĄCY!

Kurs Terapia ręki –  odpowiednia diagnoza i działania terapeutyczne kluczem do prawidłowego funkcjonowania dzieci i młodzieży©  (30 godzin dydaktycznych)

 

Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu i przygotowuje do prowadzenia:

·         diagnozy i terapii ręki w formie indywidualnej z dziećmi oraz młodzieżą
·         wstępnej diagnozy i terapii ręki w formie grupowej z dziećmi oraz młodzieżą
·         zajęć grafomotorycznych z dziećmi w wieku przedszkolnym
·         zajęć profilaktycznych  w obszarze motoryki terapii ręki z dziećmi oraz młodzieżą
·         zajęć korekcyjno-rewalidacyjnych z dziećmi oraz młodzieżą w obszarze terapii ręki

 

Otrzymają Państwo od nas 3 certyfikaty:

 • Certyfikat Sens ukończenia kursu Terapia ręki – – odpowiednia diagnoza i działania terapeutyczne kluczem do prawidłowego funkcjonowania dzieci i młodzieży© © oraz uzyskania Certyfikatu Terapeuty ręki dzieci i młodzieży©
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu i nabyciu wiedzy i umiejętności w oparciu o działalność oświatową Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznego SENS zgodną z art. 83a ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późn. zm.)

 

PONADTO:

 • Kompendium wiedzy Terapeuty ręki dzieci i młodzieży©  - praktyczny podręcznik
 • Niezbędnik - zestawy ćwiczeń
 • Gotowce - scenariusze zajęć, programy terapeutyczne, roczne plany pracy z grupą
 • Własnoręcznie wykonane pomoce terapeutyczno-dydaktyczne
 • Autorskie arkusze diagnostyczne
 • Segregator do przechowywania materiałów, a wszystkie materiały oprawione, by ułatwić ich odnalezienie

 

Kurs odbywa się w systemie blended learning:

 • Część teoretyczna w liczbie 10 godzin dydaktycznych odbywa się w formie distance learning
 • Część praktyczna w liczbie 20 godzin dydaktycznych odbywa się w formie warsztatów i treningów, zakończonych egzaminem teoretycznym i praktycznym oraz certyfikacją

 

Korzyści z udziału:

 • Aż 30 godzin kursu w różnorodnej formule, co odpowiada wymogom MEN stawianym kursom zgodnie z Rozporządzeniem z dn. 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 • Oszczędność czasu i pieniędzy, dzięki formule e-learning/distance learning – 10 godzin szkolenia odbywa się bez wychodzenia z domu, w dogodnym dla uczestnika czasie, z uwzględnieniem naturalnego rytmu uczenia się uczestnika (sam wybiera, kiedy i ile czasu poświęci na zapoznanie się z częścią teoretyczną);
 • Nacisk na praktyczne działanie: aż 20 godzin dydaktycznych to warsztaty i treningi: diagnozy, prowadzenia terapii indywidualnej oraz zajęć grupowych, tworzenie własnych pomocy dydaktyczno-terapeutycznych;
 • Integracyjne ujęcie tematu: kurs dokonuje syntezy wiedzy przydatnej w prowadzeniu terapii ręki z różnych dziedzin: m.in. psychologii, pedagogiki, fizjoterapii, integracji sensorycznej;
 • Mnóstwo gotowych ćwiczeń, scenariuszy, inspiracji do pracy terapeutycznej;
 • Własnoręcznie wykonane pomoce terapeutyczno-dydaktyczne;

 

Program kursu:

Część teoretyczna (10 godzin dydaktycznych): 

1. Cywilizacyjne uwarunkowania wpływające na potrzebę prowadzenia zajęć z Terapii ręki

2. Cele terapii ręki

3. Obszary pracy w Terapii ręki

4. Terapia ręki jako metoda interdyscyplinarna

5. Mózgowe mechanizmy związane z Terapią ręki

6. Anatomia ręki i jej wpływ na funkcjonowanie kończyny górnej

7. Teoria integracji sensorycznej a Terapia ręki

8. Etapy rozwoju motoryki dużej i małej, w tym: prawidłowości i zaburzenia

9. Wpływ zaburzeń w planowaniu ruchu oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej na funkcjonowanie dziecka oraz sprawność ręki

10. Czynniki wspierające prawidłową pracę ręki podczas pisania oraz czynniki zaburzające

11. Etapy prowadzenia zajęć z Terapii ręki, ich cele oraz możliwe ćwiczenia

12. Tworzywa bezkształtne, ich właściwości i możliwości wykorzystania w Terapii ręki

13. Planowanie zajęć indywidualnych i grupowych:

 • grupy odbiorców
 • potrzeby
 • cele
 • kompetencje
 • tematy
 • miejsce, czas, długość trwania

15. Prowadzenie diagnozy:

 • Wstępna diagnoza - także pod kątem motoryki dużej i małej dostosowanej do wieku i możliwości dziecka
 • Kluczowe czynniki dobrej diagnozy
 • Holistyczne ujęcie funkcjonowania dziecka
 • Istotne składniki narzędzia diagnostycznego

16. Tworzenie Programów Terapeutycznych z zakresu Terapii ręki:

 • cele
 • zawartość programu
 • planowanie zajęć

17. Kompetencje trenerskie i terapeutyczne Terapeuty ręki dzieci i młodzieży:

 • wizja, misja i nastawienie
 • osobowość Terapeuty
 • zarządzanie procesami grupowymi
 • skuteczne wydawanie poleceń
 • motywowanie

 

Część praktyczna (20 godzin dydaktycznych):

1. Prowadzenie zajęć z Terapii ręki w formie indywidualnej i grupowej:

 • sprawne łączenie ćwiczeń i etapów
 • planowanie ćwiczeń
 • poznanie oraz przećwiczenie ćwiczeń usprawniających grafomotorykę ręki z zachowaniem jej etapów: ćwiczenia usprawniające całą rękę, usprawniające dłoń i palce, graficzne (bez liniatury), przygotowujące do pisania w liniaturze i kratkach, ćwiczeń stymulujących proprioceptywnie oraz przedsionkowo, ćwiczenia na somatognozję, stereognozję, praksję, etc.
 • wykorzystanie elementów masażu sensorycznego dłoni i rąk
 • czas, miejsce, ilość i rodzaj ćwiczeń, liczebność grupy (zajęcia grupowe) - dobór odpowiednich w zależności od wieku i możliwości odbiorców
 • tworzenie scenariuszy zajęć grupowych/indywidualnych i ich ewaluacja na grupie treningowej
 • zajęcia grupowe jako narzędzie wstępnej diagnozy
2. Różnorodne pomoce dydaktyczno-terapeutyczne w Terapii ręki
 • prezentacja i omówienie pomocy własnych
 • wymiana doświadczeń
 • warsztaty praktyczne - wykonanie własnych pomocy dydaktyczno-terapeutycznych do Terapii ręki wraz z zaplanowaniem aktywności dziecka
3. Wykorzystanie tworzyw bezkształtnych w Terapii ręki:
 • prezentacja i omówienie ćwiczeń, ich celów
 • przepisy
 • ćwiczenia z tworzywami i masami
4. Roczne plany pracy z grupą w obszarze Terapii ręki:
 • diagnoza problematycznych obszarów dla różnych grup wiekowych, zaburzeń i niepełnosprawności
 • określenie celów (Metoda SMART)
 • optymalne planowanie pracy: miejsce, czas trwania programu i czas trwania pojedynczych zajęć, rodzaje ćwiczeń, potrzebne pomoce
 • osadzenie planu pracy w realiach pracy w placówce/klasie/grupie
 • planowanie sposobów i rodzajów ewluacji
5. Prowadzenie indywidualnej diagnozy w obszarze Terapii ręki:
 • prezentacja i omówienie narzędzia diagnostycznego
 • ćwiczenia praktyczne
6. Programy terapeutyczne z Terapii ręki.

 

Każdy uczestnik otrzymuje:

 • Materiały szkoleniowe (Podręcznik oraz Ćwiczenia)
 • Segragator
 • 2 certyfikaty
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 
 • Samodzielnie wykonane pomoce
 • Opracowane przez uczestników scenariusze, konspekty oraz programy terapeutyczne
 • Przerwa kawowa

Termin: 14-15.03.2020 r. - godz. 9:00- 16:30 (łącznie 20 godz. dydaktycznych)

Miejsce: Bielsko-Biała

Koszt udziału: 650 zł/osoba (płatne w 3 ratach: 250 zł do 2 tygodni po zapisie, 200 zł na 3 tygodnie przed warsztatami  - warunek, by otrzymać materiały merytoryczne odpowiadające 10 godz. szkolenia, 200 zł na tydzień przed warsztatami) .

 

Kontakt i zapisy:

e-mail: biuro@centrumsens.pl

tel.: 733-090-988

 

Wysyłając do nas Zgłoszenie, jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Centrum Szkoleniowo- Terapeutyczne SENS Wirginia Wrzesińska  z siedzibą w 05-800 Pruszków, ul. Powstańców 9/70 w celach marketingowych, przesyłania oferty handlowej. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Centrum SENS.

Formularz zgłoszeniowy

Aby zapisać się na powyższe wydarzenie uzupełnij formularz:

 

 
 
Dane do faktury

Warunki uczestnictwa:

1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Warunkiem udziału w szkoleniu jest uiszczenie w terminie do 7 dni opłaty na rachunek bankowy nr.: 33 1050 1562 1000 0092 0077 1609

3. Rezygnacja z udziału w szkoleniu musi zostać zgłoszona na piśmie - pocztą lub mailem.

4. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia Zgłaszający ponosi 100% kosztów uczestnictwa.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika. Zmiana uczestnika odbywa się bez żadnych opłat.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, o czym poinformuje Zgłaszającego w terminie do 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia. W powyższym przypadku zwraca Zgłaszającemu koszty uczestnictwa.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminu zajęć w terminie do 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia.

W powyższym przypadku Zgłaszający ma prawo do przeniesienia swojego zgłoszenia na nowy termin lub zażądania zwrotu kosztów uczestnictwa.

8. Wypełniając formularz uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Organizatora i jego partnerów handlowych (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.) w celach marketingowych i organizacyjnych oraz na otrzymywanie pocztą tradycyjną i elektroniczną informacji handlowych.

 


« wstecz