Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne SENS

Sens życia zmienia się z dnia na dzień i w zależności od człowieka.

Jonathan Carroll

Pruszków. Grupa TUS dla młodzieży

Pruszków. Grupa TUS dla młodzieży
22.08.2019
Zapraszamy do udziału w grupie TUS w Pruszkowie młodzież w wieku 14-17 lat.

Czym jest TUS?

Trening Umiejętności Społecznych to pewien FORMA PRACY z dziećmi, młodzieżą, a także osobami dorosłymi, wywodząca się z psychologii behawioralno-poznawczej.

Jego głównym założeniem jest kształtowanie odpowiednich umiejętności, kompetencji i postaw przydatnych w społecznym funkcjonowaniu człowieka.

 

Te umiejętności społeczne mogą być związane z (za: Matczak, 2007):

 • Percepcją społeczną – adekwatne spostrzeganie i rozumienie przeżyć, intencji i czuć innych osób, także po to, by prawidłowo oceniać sytuacje społeczne i adekwatnie zareagować;
 • Taką wrażliwością społeczną, empatią;
 • Znajomością obowiązujących w danej kulturze, środowisku norma społecznych i umiejętnością takiego doboru zachowań, by właściwie odnaleźć się w sytuacjach społecznych;
 • rozwiązywaniem specyficznych problemów intra i interpersonalnych
 • radzeniem sobie ze stresem;
 • radzeniem sobie w sytuacjach konfliktowych;
 • radzeniem sobie w sytuacjach, gdzie potrzebna jest postawa asertywna;
 • autoprezentacją;
 • wywieraniem wpływu na innych;
 • komunikacją;
 • współpracą;
 • planowaniem działania i kontroli jego wykonania.

 

Dlaczego rozwój umiejętności społecznych jest tak ważny?

 • Decydują o poziomie socjalizacji człowieka i jego dojrzałości do pełnienia różnych ról społecznych,
 • Pomagają w osiąganiu celów życiowych (edukacyjnych, zawodowych, osobistych),
 • Wspierają dobre relacje z innymi,   
 • Wspierają dobre relacje osoby z nią samą – czyli dobre samopoczucie we własnej skórze,
 • Mają zdecydowanie duże znaczenie dla efektywnej nauki: pomagają w sukcesie „szkolnym”, adaptacji do środowiska, rówieśników, wymogów tego środowiska, sprzyjają samemu procesowi uczenia się.

 

Każdy uczestnik otrzymuje:

- skoroszyt, w którym przechowywuje materiały otrzymywane na zajęciach

- różne materiały wspierające nabywanie umiejętności

 

Termin: od października w każdy wtorek godz. 16:00, 4 spotkania w miesiącu po 50 minut.

Miejsce: Pruszków

Koszt udziału: 65 zł/zajęcia, pakiet 4 zajęć (1 miesiąc) 220 zł (55 zł/zajęcia), pakiet 12 zajęć (3 miesiące) 540 zł (45 zł/zajęcia)

 
Rozpoczęcie grupy TUS poprzedza spotkanie konsultacyjne z rodzicami i uczestnikiem. Koszt konsultacji 45 zł.

 

Kontakt i zapisy:

e-mail: biuro@centrumsens.pl

tel.: 733-090-988

Formularz zgłoszeniowy

Aby zapisać się na powyższe wydarzenie uzupełnij formularz:

 

 
 
Dane do faktury

Warunki uczestnictwa:

1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Warunkiem udziału w szkoleniu jest uiszczenie w terminie do 7 dni opłaty na rachunek bankowy nr.: 33 1050 1562 1000 0092 0077 1609

3. Rezygnacja z udziału w szkoleniu musi zostać zgłoszona na piśmie - pocztą lub mailem.

4. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia Zgłaszający ponosi 100% kosztów uczestnictwa.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika. Zmiana uczestnika odbywa się bez żadnych opłat.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, o czym poinformuje Zgłaszającego w terminie do 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia. W powyższym przypadku zwraca Zgłaszającemu koszty uczestnictwa.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminu zajęć w terminie do 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia.

W powyższym przypadku Zgłaszający ma prawo do przeniesienia swojego zgłoszenia na nowy termin lub zażądania zwrotu kosztów uczestnictwa.

8. Wypełniając formularz uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Organizatora i jego partnerów handlowych (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.) w celach marketingowych i organizacyjnych oraz na otrzymywanie pocztą tradycyjną i elektroniczną informacji handlowych.

 


« wstecz