Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne SENS

Sens życia zmienia się z dnia na dzień i w zależności od człowieka.

Jonathan Carroll

Pruszków. Zajęcia dla mam i dzieci. Metoda Knillów

Pruszków. Zajęcia dla mam i dzieci. Metoda Knillów
22.08.2019
Zapraszamy rodziców z dziećmi w wieku 6 miesięcy - 2,5 roku.

 

Komunikacja i rozwój poprzez ruch i kontakt. Zajęcia prowadzone metodą Knillów.

START W PAŹDZIERNIKU 2019

4 SPOTKANIA W  MIESIĄCU

 

Uczestnictwo w zajęciach:

- wzmacnia więź

- sprzyja lepszemu zrozumieniu

- wspiera rozwój mowy i komunikacji

- pomaga dziecku poznać i zrozumieć swoje ciało

- wspiera procesy integracji sensorycznej

- pomaga w rozwoju dużej i małej motoryki

 TO ŚWIETNA ZABAWA DLA MAMY/TATY I DZIECKA

 

Podczas zajęć podążając za wskazówkami trenera oraz muzyką rodzic wykonuje wspólnie z dzieckiem przewiadziane w programie aktywności.

 

Termin: od października w każdy wtorek godz. 10:00, czas trwania 30 minut (stopniowo czas będzie wydłużany, w miarę jak będzie rosła umiejetność skupienia uwagi przez dzieci)

Miejsce: Pruszków

Koszt udziału: 40 zł/zajęcia, pakiet 4 zajęć (1 miesiąc) 120 zł (30 zł/zajęcia).

 

 

Kontakt i zapisy:

e-mail: biuro@centrumsens.pl

tel.: 733-090-988

 

 

Formularz zgłoszeniowy

Aby zapisać się na powyższe wydarzenie uzupełnij formularz:

 

 
 
Dane do faktury

Warunki uczestnictwa:

1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Warunkiem udziału w szkoleniu jest uiszczenie w terminie do 7 dni opłaty na rachunek bankowy nr.: 33 1050 1562 1000 0092 0077 1609

3. Rezygnacja z udziału w szkoleniu musi zostać zgłoszona na piśmie - pocztą lub mailem.

4. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia Zgłaszający ponosi 100% kosztów uczestnictwa.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika. Zmiana uczestnika odbywa się bez żadnych opłat.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, o czym poinformuje Zgłaszającego w terminie do 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia. W powyższym przypadku zwraca Zgłaszającemu koszty uczestnictwa.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminu zajęć w terminie do 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia.

W powyższym przypadku Zgłaszający ma prawo do przeniesienia swojego zgłoszenia na nowy termin lub zażądania zwrotu kosztów uczestnictwa.

8. Wypełniając formularz uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Organizatora i jego partnerów handlowych (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.) w celach marketingowych i organizacyjnych oraz na otrzymywanie pocztą tradycyjną i elektroniczną informacji handlowych.

 


« wstecz