Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne SENS

Sens życia zmienia się z dnia na dzień i w zależności od człowieka.

Jonathan Carroll

Konsultacje z terapeutą ręki

Konsultacje z terapeutą ręki
30.05.2018

Kto wie, w kim drzemie kolejny Leonardo Da Vinci?! " – Indywidualne i grupowe zajęcia z terapeutą ręki odpowiedzią na problemy przedszkolaków oraz uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej w dobie multimediów.

Warto skonsultować się z Terapeutą ręki!

Nie zdajemy sobie sprawy jak mocno mózgowe obszary związane z mową, są powiązane z obszarami czuciowymi i ruchowymi ręki, że taki mały fragment naszego ciała, jakim jest dłoń, jest tak ważny z punktu widzenia naszego funkcjonowania.

 

Jeśli Twoje dziecko ma trudności z:

 • ·         Trudności z samodzielnym ubieraniem/ rozbieraniem się,
 • ·         posługiwaniem się sztućcami,
 • ·         agresją wobec przedmiotów, którymi nie potrafi się posługiwać,
 • ·         unika czynności manualnych (rysowanie, układanie, lepienie).
 • ·         Pisaniem i koncentracją podczas zadań związanych z pisaniem i odrabianiem pracy domowej
 • ·         Koordynacją swoich ruchów
 • ·         Koordynacją wzrokowo-ruchową
 • ·         Chwytaniem większych i mniejszych przedmiotów
 • ·         Planowaniem ruchów i uczeniem się nowych czynności manualnych i manipulacyjnych
 • ma wyraźnie obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej
 • wykonuje czynności wymagające dużej precyzji zbyt wolno lub za szybko i bardzo niedbale;
 • szybkością ruchów - nie jest dostosowana do zadania;
 • ·         nie lubi dotykać nowych i różnorodnych faktur

Warto skonsultować się z Terapeutą ręki!

Ciało i umysł człowieka, a zwłaszcza dziecka są niezwykle plastyczne. Gdyby tak nie było, jakakolwiek forma terapii nie miałaby sensu. W terapii ręki zwracamy uwagę na całość funkcjonowania dziecka- na jego ruchy, postawę, ogólną sprawność motoryczną (zwłaszcza rąk), umiejętności manipulacyjne. Pracujemy etapami, prawidłowy „chwyt pisarski" jest jednym z głównych celów. Zależy nam na doprowadzeniu dziecka do „pełnej samoobsługi" w zakresie czynności takich jak ubieranie się, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików czy ćwiczenia, które mają wspierać zaburzoną koordynację wzrokowo- ruchową.

Terapia ręki ma na celu:

 • Usprawniać precyzyjne ruchy dłoni i palców
 • Naukę samodzielności w czynnościach samoobsługowych
 • Przygotowanie do i naukę pisania
 • Rozwijać czucie powierzchniowe (dotyk), czucie głębokie (świadomość własnego ciała) oraz zmysł przedsionkowy (związany z ruchem)
 • Rozwijać koordynację wzrokowo-ruchową, przestrzenną, koordynację między prawą a lewą ręką

 

Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym do udziału w zajęciach:

 • Indywidualnych – wraz z terapeutą dziecko będzie pracować nad osiąganiem kolejnych celów w rozwijaniu sprawności dłoni i palców, by finalnie wypracować prawidłowy chwyt pisarski i zmianę nieprawidłowych nawyków, rozwijać koncentrację, koordynację wzrokowo-ruchową, czynności manipulacyjne
 • Grupowych – w niewielkiej grupie (maksymalnie 5-6 dzieci)

Sugerujemy połączenie terapii indywidualnej wraz z zajęciami grupowymi.

Jak przebiega proces terapii:

 1. Diagnoza problemu/ów i ułożenie planu terapii
 2. Działania profilaktyczno-korekcyjne podczas każdego spotkania:

a)      korekcja postawy,

b)      ćwiczenia związane z motoryką dużą,

c)      ćwiczenia na koncentrację

d)     ćwiczenia rozwijające koordynację wzrokowo-ruchową,

e)      ćwiczenia manipulacyjne,

f)       grafomotoryka,

g)      masaż ręki,

h)      ćwiczenia odprężające.

 

Zapisy:

biuro@centrumsens.pl

733-090-988

 

Formularz zgłoszeniowy

Aby zapisać się na powyższe wydarzenie uzupełnij formularz:

 

 
 
Dane do faktury

Warunki uczestnictwa:

1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Warunkiem udziału w szkoleniu jest uiszczenie w terminie do 7 dni opłaty na rachunek bankowy nr.: 33 1050 1562 1000 0092 0077 1609

3. Rezygnacja z udziału w szkoleniu musi zostać zgłoszona na piśmie - pocztą lub mailem.

4. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia Zgłaszający ponosi 100% kosztów uczestnictwa.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika. Zmiana uczestnika odbywa się bez żadnych opłat.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, o czym poinformuje Zgłaszającego w terminie do 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia. W powyższym przypadku zwraca Zgłaszającemu koszty uczestnictwa.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminu zajęć w terminie do 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia.

W powyższym przypadku Zgłaszający ma prawo do przeniesienia swojego zgłoszenia na nowy termin lub zażądania zwrotu kosztów uczestnictwa.

8. Wypełniając formularz uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Organizatora i jego partnerów handlowych (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.) w celach marketingowych i organizacyjnych oraz na otrzymywanie pocztą tradycyjną i elektroniczną informacji handlowych.

 


« wstecz