Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne SENS

Sens życia zmienia się z dnia na dzień i w zależności od człowieka.

Jonathan Carroll

Multisensoryczne formy wspierania rozwoju dzieci metoda Porannego kręgu. Szkolenie online. 06.09, 08.09.21.2021

Multisensoryczne formy wspierania rozwoju dzieci metoda Porannego kręgu. Szkolenie online. 06.09, 08.09.21.2021
Zapraszamy na praktyczne spotkanie z metodą Porannego kręgu. 
Szkolenie online w formie webinaru na żywo

Multisensoryczne formy wspierania rozwoju dzieci i młodzieży. Zastosowanie Metody Porannego Kręgu w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, a także z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością

  • 10 godzin dydaktycznych
  • Praktyczny wymiar szkolenia: prezentacja pomocy, mnóstwo ćwiczeń
  • Tworzenie własnych scenariuszy zajęć, planów pracy

 

 

Program szkolenia:

1. Teoretyczne podstawy:

- geneza

- przeznaczenie

- cele

- założenia

2.     Pory roku i ich symbolika oraz związana z nimi stymulacja zmysłów

3.     Wpływ zmysłów na funkcjonowanie człowieka, związki metody z integracją sensoryczną

4.     W jaki sposób odbywa się stymulacja poszczególnych zmysłów w metodzie? 

5.      Etapy prowadzenia zajęć

6.      Pomoce, rekwizyty, inspiracje

7.      W jaki sposób prowadzić zajęcia w zależności od pory roku, wieku odbiorców, specjalnych potrzeb edukacyjnych - dostosowywanie do realiów pracy i grupy, wplatanie w realizację podstawy programowej

8.      Wykorzystanie materiału nie tylko przyrodniczego w prowadzonych zajęciach 

9.      Zajęcia praktyczne:

- wiosna

- lato

- jesień

- zima

10.     Tworzenie własnych scenariuszy zajęć

11. Tworzenie planów pracy z grupą

 

Każdy uczestnik otrzymuje:

  • Materiały szkoleniowe
  • Certyfikat 

 

Termin: 2 spotkania po 5 godzin dydaktycznych, 06.09.2021 oraz 08.09.2021, godz. 16:30-20:30

Koszt udziału: 299 zł.

 

Kontakt i zapisy:

e-mail: biuro@centrumsens.pl

tel.: 733-090-988

 

 

Grafika: a href=httpspl.freepik.comdarmowe-zdjecie-wektoryosobyOsoby fotografie designed by Jcomp - Freepik.coma

Formularz zgłoszeniowy

Aby zapisać się na powyższe wydarzenie uzupełnij formularz:

 

 
 
Dane do faktury

Warunki uczestnictwa:

1. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Informacja zwrotna przesłana automatycznie po przesłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej ma charakter wyłącznie informacyjny.

3. Ostatecznym potwierdzeniem wpisania na listę uczestników szkolenia jest otrzymanie wiadomości mailowej dedykowanej do danego szkolenia zawierającej tytuł, datę szkolenia oraz informację o terminach płatności, rachunku bankowym.

4. Warunkiem udziału w szkoleniu jest uiszczenie opłaty na rachunek bankowy wskazany w dedykowanej do danego szkolenia odrębnej wiadomości mailowej zawierającej tytuł, datę szkolenia oraz informację o terminach płatności, rachunku bankowym zgodnie z pkt. 3 warunków uczestnictwa.

5. W przypadku potrzeby otrzymania faktury, należy ten fakt zgłosić niezwłocznie przy zapisie na szkolenie lub wypełniając formularz zgłoszeniowy.

6. Rezygnacja z udziału w szkoleniu musi zostać zgłoszona na piśmie - pocztą lub mailem.

7. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia Zgłaszający ponosi 100% kosztów uczestnictwa.

8. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika. Zmiana uczestnika odbywa się bez żadnych opłat.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, o czym poinformuje Zgłaszającego w terminie do 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia. W powyższym przypadku zwraca Zgłaszającemu koszty uczestnictwa.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminu zajęć w terminie do 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia. W powyższym przypadku Zgłaszający ma prawo do przeniesienia swojego zgłoszenia na nowy termin lub zażądania zwrotu kosztów uczestnictwa.

11. Przesyłając formularz zgłoszeniowy uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Organizatora i jego partnerów handlowych zgodnie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:

  • podjęcia działań przed realizacją zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub wykonania zamówienia, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do realizacji zamówienia są wskazane na formularzu zamówienia);
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach formularza zamówienia jest Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne Sens Wirginia Wrzesińska z siedzibą w Pruszkowie, 05-800, ul. Powstańców 9/70. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych dostępnych jest w POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH RODO

 


« wstecz