Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne SENS

Sens życia zmienia się z dnia na dzień i w zależności od człowieka.

Jonathan Carroll

Zielona Góra. Kurs Terapia ręki – odpowiednia diagnoza i działania terapeutyczne kluczem do prawidłowego funkcjonowania dzieci i młodzieży©. 19-20.11.2022

Zielona Góra. Kurs Terapia ręki – odpowiednia diagnoza i działania terapeutyczne kluczem do prawidłowego funkcjonowania dzieci i młodzieży©. 19-20.11.2022
Znowu w Zielonej Górze po pandemicznej przerwie. Zostań Terapeutą ręki dzieci i młodzieży© Zdobądź certyfikat ukończenia kursu Terapia ręki –  odpowiednia diagnoza i działania terapeutyczne kluczem do prawidłowego funkcjonowania dzieci i młodzieży©. Łącznie 40 godzin dydaktycznych kursu - to najobszerniejsze szkolenie/kurs z tego zakresu dostepne na rynku.

kurs stacjonarny Terapia ręki –  odpowiednia diagnoza i działania terapeutyczne kluczem do prawidłowego funkcjonowania dzieci i młodzieży© 

Kurs przygotowuje do prowadzenia zajęć z Terapii ręki. Otrzymujesz Vademecum Terapeuty ręki dzieci i młodzieży© oraz wiele gotowych pomocy i narzędzi pracy.   

Wysoko oceniane przez uczestników szkolenie ze względu na jego formę oraz praktyczny wymiar! 

Ponownie w Zielonej Górze. Z ogromną radością do Państwa znów wracamy. 

Kurs odbywa się w systemie blended learning:

 • 12 godzin dydaktycznych teorii w formie Vademecum Terapeuty ręki dzieci i młodzieży© - uczestnik otrzymuje mailowo na początek kursu (2 tygodnie przed planowanym terminem warsztatów) i zapoznaje się w dogodnym czasie. Dzięki temu nie spędzamy połowy czasu kursu na opowiadaniu Wam teorii, a skupiamy się na tym, co najważniejsze: aspektach praktycznych, działaniu, przygotowaniu do prowadzenia zajęć.
   
 • 25 godzin dydaktycznych warsztatów i zadań praktycznych - to esencja Terapii ręki: poznajemy przebieg zajęć oraz sposoby wypełnienia ich konkretną, dedykowaną do problemu, grupy, umiejętności treścią, przechodzimy wspólnie przez poszczególne grupy ćwiczeń: prezentujemy na filmie, zapraszamy do ćwiczeń wraz z nami, omawiamy krok po kroku, omawiamy i wspólnie tworzymy narzędzia pracy: diagnozy indywidualnej i grupowej, sekrety tworzenia udanych planów pracy oraz konspektów. Po tych 25 godzinach uczestnik będzie mieć poczucie, że wie od czego zacząć przygodę z Terapią ręki.
   
 • Ponadto, każdy uczestnik kursu ma możliwość skorzystać ze spotkania online na żywo (w realnym kontakcie z prowadzącym) organizowanego raz w miesiącu w wymiarze 3 godzin dydaktycznych, w czasie którego można zadać pytania, omówić opracowane narzędzia, skonsultować przypadki i trudności, etc. 
 Nasza wspólna przygoda nie kończy się na kursie. Pozostajemy ze sobą w kontakcie i dalej wspieramy w rozwoju. Każdy z naszych uczestników może dołączyć do dedykowanej , zamkniętej grupy Absolwentów kursu Terapia ręki w Centrum SENS dostępnej na Facebooku, która służy m.in. wymianie doświadczeń.
 

Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu i przygotowuje do: 

 •  diagnozy i terapii ręki w formie indywidualnej z dziećmi oraz młodzieżą
 • wstępnej diagnozy i terapii ręki w formie grupowej z dziećmi oraz młodzieżą
 • zajęć grafomotorycznych z dziećmi w wieku przedszkolnym
 • zajęć profilaktycznych zdrowotno-ruchowych w obszarze motoryki dużej i małej z dziećmi oraz młodzieżą
 • zajęć korekcyjno-rewalidacyjnych z dziećmi oraz młodzieżą.

 

Otrzymają Państwo od nas 3 certyfikaty: 

 • Certyfikat Sens ukończenia kursu Terapia ręki – odpowiednia diagnoza i działania terapeutyczne kluczem do prawidłowego funkcjonowania dzieci i młodzieży© oraz uzyskania Certyfikatu Terapeuty ręki dzieci i młodzieży©
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu i nabyciu wiedzy i umiejętności 

 

Każdy uczestnik otrzymuje bogate materiały teoretyczne, warsztatowe oraz szereg "gotowcy", m.in. : 

 • Vademecum oraz Kompendium ćwiczeń Terapeuty ręki dzieci i młodzieży©  - praktyczny podręcznik oraz zestaw gotowych ćwiczeń
 • Gotowce - scenariusze zajęć, programy terapeutyczne, roczne plany pracy z grupą
 • Autorskie arkusze diagnostyczne
 • Autorskie karty motoryczno-naśladowcze
 • Autorskie karty powitań
 • Dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku
 • Oprcowane przez uczestników zebrane narzędzia pracy jak np. konspekty, plany pracy z grupą, etc.
 •  Stworzone przez siebie pomoce dydaktyczno-terapeutyczne

  

Termin: 19-20.11.2022 r., (weekend, godz. 8:30-18:00 - łącznie 25 godz. dydaktycznych warsztatu) 

Miejsce: Zielona Góra 

Koszt udziału: 669,00 zł/osoba (możliwość płatności w ratach) 

Kontakt i zapisy: 

e-mail: biuro@centrumsens.pl 

tel.: 733-090-988

 

PROGRAM: 

Część teoretyczna (12 godzin dydaktycznych):  

1. Cywilizacyjne uwarunkowania wpływające na potrzebę prowadzenia zajęć z Terapii ręki 

2. Cele terapii ręki 

3. Obszary pracy w Terapii ręki 

4. Terapia ręki jako metoda interdyscyplinarna 

5. Mózgowe mechanizmy związane z Terapią ręki 

6. Anatomia ręki i jej wpływ na funkcjonowanie kończyny górnej 

7. Teoria integracji sensorycznej a Terapia ręki 

8. Etapy rozwoju motoryki dużej i małej, w tym: prawidłowości i zaburzenia 

9. Wpływ zaburzeń w planowaniu ruchu oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej na funkcjonowanie dziecka oraz sprawność ręki 

10. Czynniki wspierające prawidłową pracę ręki podczas pisania oraz czynniki zaburzające 

11. Etapy prowadzenia zajęć z Terapii ręki, ich cele oraz możliwe ćwiczenia 

12. Prowadzenie diagnozy: 

 • Wstępna diagnoza - także pod kątem motoryki dużej i małej dostosowanej do wieku i możliwości dziecka
 • Kluczowe czynniki dobrej diagnozy
 • Holistyczne ujęcie funkcjonowania dziecka
 • Istotne składniki narzędzia diagnostycznego 

13. Tworzenie Programów Terapeutycznych z zakresu Terapii ręki: 

 • cele
 • zawartość programu
 • planowanie zajęć 

14. Kompetencje trenerskie i terapeutyczne Terapeuty ręki dzieci i młodzieży: 

 • zarządzanie procesami grupowymi
 • skuteczne wydawanie poleceń
 • motywowanie  

Część praktyczna (25 godzin dydaktycznych) + 3 godziny dydaktyczne konsultacji w formie webinaru: 

1. Prowadzenie zajęć z Terapii ręki w formie indywidualnej i grupowej: 

 • sprawne łączenie ćwiczeń i etapów
 • planowanie ćwiczeń
 • poznanie oraz przećwiczenie ćwiczeń usprawniających grafomotorykę ręki z zachowaniem jej etapów: ćwiczenia usprawniające całą rękę, usprawniające dłoń i palce, graficzne (bez liniatury), przygotowujące do pisania w liniaturze i kratkach, ćwiczeń stymulujących proprioceptywnie oraz przedsionkowo, ćwiczenia na somatognozję, stereognozję, praksję, etc.
 • czas, miejsce, ilość i rodzaj ćwiczeń, liczebność grupy (zajęcia grupowe) - dobór odpowiednich w zależności od wieku i możliwości odbiorców 

2. Różnorodne pomoce dydaktyczno-terapeutyczne w Terapii ręki 

 • prezentacja i omówienie pomocy własnych
 • tworzenei własnych pomocy 

3. Wykorzystanie tworzyw bezkształtnych w Terapii ręki: 

 • prezentacja i omówienie ćwiczeń, ich celów
 • przepisy
 • ćwiczenia z tworzywami i masami 

4. Wstępna diagnoza grupowa i roczne plany pracy z grupą w obszarze Terapii ręki: 

 • zajęcia grupowe jako narzędzie wstępnej diagnozy
 • narzędzie do prowadzenia obserwacji grupowej
 • analiza materiału filmowego oraz wnioski
 • diagnoza problematycznych obszarów dla różnych grup wiekowych, zaburzeń i niepełnosprawności
 • optymalne planowanie pracy: miejsce, czas trwania programu i czas trwania pojedynczych zajęć, rodzaje ćwiczeń, potrzebne pomoce
 • osadzenie planu pracy w realiach pracy w placówce/klasie/grupie
 • planowanie sposobów i rodzajów ewaluacji
 • przykładowe plany pracy 

5. Diagnoza chwytów 

6. Prowadzenie indywidualnej diagnozy w obszarze Terapii ręki: 

 • prezentacja i omówienie narzędzia diagnostycznego 

7. Programy terapeutyczne z Terapii ręki. 

 • omówienie zasad pisania programu
 • przykładowe programy 

8. Konspekty zajęć 

 • tworzenie konspektów zajęć grupowych/indywidualnych 
 • przykładowe konspekty
 • ćwiczenia praktyczne 

Konsultacje – część praktyczna 3 godziny dydaktyczne w formie webinaru już po warsztatach

Po części warsztatowej każdy z uczestników ma możliwość skorzystania z 3 godzin dydaktycznych konsultacji w formie webinaru za pośrednictwem platformy clickmeeting, w czasie których może omówić przypadki, skonsultować pracę własną. Konsultacje webinarowe są organizowane cyklicznie raz w miesiącu. W trakcie warsztatów uczestnicy zostaną poinformowani o terminach.

  

Jesteśmy EKO. Dbamy o środowisko i staramy się redukować zanieczyszczenia i śmieci! 

W trosce o środowisko wszystkie materiały na nasze kursy i szkolenie uczestnicy otrzymują w formie elektronicznej. 

Dzięki temu staramy się: 

- zadbać o nasze lasy i nie marnować papieru 

- zmniejszyć ilość używanego plastiku używanego do oprawy materiałów oraz ich wysyłania kurierem 

- nie generować spalin i innych zanieczyszczeń środowiska związanych z przewozem materiałów. 

Teraz wszystkie materiały nasi uczestnicy mają pod ręką, w wersji, którą mogą powielać w zależności od potrzeb. 

  

Cały kurs pt.: Terapia ręki –  odpowiednia diagnoza i działania terapeutyczne kluczem do prawidłowego funkcjonowania dzieci i młodzieży©  w tym jego: nazwa, program, treść, zawartość merytoryczna, materiały video oraz materiały szkoleniowe stanowią własność firmy Centrum Szkoleniowo - Terapeutycznego SENS Wirginia Wrzesińska i są chronione prawami autorskimi w rozumieniu przepisów prawa. Majątkowe prawa autorskie do  kursu pt.:Terapia ręki –  odpowiednia diagnoza i działania terapeutyczne kluczem do prawidłowego funkcjonowania dzieci i młodzieży© przysługują wyłącznie firmie Centrum Szkoleniowo - Terapeutycznego SENS Wirginia Wrzesińska. 

Zabronione jest rozpowszechnianie, powielanie, publikowanie treści, materiałów video, szaty graficznej lub jej elementów niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania. Zabronione wykorzystywanie tych materiałów i treści do celów komercyjnych. 

Treści kursu oraz materiały merytoryczne służą wyłącznie do celu prowadzenia zajęć terapeutycznych w zakresu terapii ręki.

 

Formularz zgłoszeniowy

Aby zapisać się na powyższe wydarzenie uzupełnij formularz:

 

 
 
Dane do faktury

Warunki uczestnictwa:

1. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Informacja zwrotna przesłana automatycznie po przesłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej ma charakter wyłącznie informacyjny.

3. Ostatecznym potwierdzeniem wpisania na listę uczestników szkolenia jest otrzymanie wiadomości mailowej dedykowanej do danego szkolenia zawierającej tytuł, datę szkolenia oraz informację o terminach płatności, rachunku bankowym.

4. Warunkiem udziału w szkoleniu jest uiszczenie opłaty na rachunek bankowy wskazany w dedykowanej do danego szkolenia odrębnej wiadomości mailowej zawierającej tytuł, datę szkolenia oraz informację o terminach płatności, rachunku bankowym zgodnie z pkt. 3 warunków uczestnictwa.

5. W przypadku potrzeby otrzymania faktury, należy ten fakt zgłosić niezwłocznie przy zapisie na szkolenie lub wypełniając formularz zgłoszeniowy.

6. Rezygnacja z udziału w szkoleniu musi zostać zgłoszona na piśmie - pocztą lub mailem.

7. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia Zgłaszający ponosi 100% kosztów uczestnictwa.

8. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika. Zmiana uczestnika odbywa się bez żadnych opłat.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, o czym poinformuje Zgłaszającego w terminie do 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia. W powyższym przypadku zwraca Zgłaszającemu koszty uczestnictwa.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminu zajęć w terminie do 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia. W powyższym przypadku Zgłaszający ma prawo do przeniesienia swojego zgłoszenia na nowy termin lub zażądania zwrotu kosztów uczestnictwa.

11. Przesyłając formularz zgłoszeniowy uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Organizatora i jego partnerów handlowych zgodnie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:

 • podjęcia działań przed realizacją zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub wykonania zamówienia, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do realizacji zamówienia są wskazane na formularzu zamówienia);
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach formularza zamówienia jest Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne Sens Wirginia Wrzesińska z siedzibą w Pruszkowie, 05-800, ul. Powstańców 9/70. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych dostępnych jest w POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH RODO

 


« wstecz