Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne SENS

Sens życia zmienia się z dnia na dzień i w zależności od człowieka.

Jonathan Carroll

Kurs Terapia ręki dzieci i młodzieży© Kurs online. 30-31.01.2021 r.

Kurs Terapia ręki dzieci i młodzieży© Kurs online. 30-31.01.2021 r.
29.10.2020

Brak wolnych miejsc!

Zapraszamy do udziału w terminie 20-21.02.2021!

 

Kurs Terapia ręki – odpowiednia diagnoza i działania terapeutyczne kluczem do prawidłowego funkcjonowania dzieci i młodzieży© (30 godzin dydaktycznych)

 

 

UWAGA! 

Szkolenie w formie distance learning: 10 godzin teorii udostępnione ok. tygodnia przed spotkaniami webinarowymi. 20 godzin w formie spotkań webinarowych (wideokonferencji).

- Bez wychodzenia z domu

- Potrzebny sprzęt z dostepem do internetu (tablet, laptop, komputer stacjonarny lub smartfon) i głośniki (by słyszeć prowadzącego) / będzie również czat, na którym będzie można zadawać pytania pisząc

 • Przed warsztatem zostaną wysłane materiały merytoryczne e-mailem

 • Potrzebne w trakcie warsztatu materiały będą otrzymywać Państwo od prowadzącej podczas prowadzenia warsztatu

 • certyfikaty i zaświadczenia zostaną wysłane pocztą po zakończeniu warsztatu 

 • wypracowane podczas warsztatu narzędzia będą Państwo otrzymywać na na bieżąco podczas warsztatu

 • przed szkoleniem kurierem otrzymają Państwo komplet materiałów warsztatowych (paczka zawierać będzie: segregator oraz komplet wydrukowanych i oprawionych materiałów potrzebnych w czasie warsztatu)  UWAGA! Ze względu na nową formę pracy  NOWA CENA 549 ZŁ ZAMIAST 699 zł/osoba

 

Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu i przygotowuje do prowadzenia:

·         diagnozy i terapii ręki w formie indywidualnej z dziećmi oraz młodzieżą
·         wstępnej diagnozy i terapii ręki w formie grupowej z dziećmi oraz młodzieżą
·         zajęć grafomotorycznych z dziećmi w wieku przedszkolnym
·         zajęć profilaktycznych zdrowotno-ruchowych w obszarze motoryki dużej i małej z dziećmi oraz młodzieżą
·         zajęć korekcyjno-rewalidacyjnych z dziećmi oraz młodzieżą

 

Otrzymają Państwo od nas certyfikaty:

 • Certyfikat Sens ukończenia kursu Terapia ręki – odpowiednia diagnoza i działania terapeutyczne kluczem do prawidłowego funkcjonowania dzieci i młodzieży© © oraz uzyskania Certyfikatu Terapeuty ręki dzieci i młodzieży©
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu i nabyciu wiedzy i umiejętności 

PONADTO:

 • Vademecum oraz Kompendium ćwiczeń Terapeuty ręki dzieci i młodzieży©  - praktyczny podręcznik oraz zestaw gotowych ćwiczeń
 • Gotowce - scenariusze zajęć, programy terapeutyczne, roczne plany pracy z grupą
 • Autorskie arkusze diagnostyczne
 • Segregator do przechowywania materiałów, a wszystkie materiały oprawione, by ułatwić ich odnalezienie
 • Dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku.

 

Kurs odbywa się w systemie blended learning:

 • Część teoretyczna w liczbie 10 godzin dydaktycznych odbywa się w formie distance learning
 • Część praktyczna w liczbie 20 godzin dydaktycznych odbywa się w formie warsztatów i treningów online/ w formie webinaru w czasie rzeczywistym, na żywo w realnym kontakcie z prowadzącą, zakończonych egzaminem teoretycznym i praktycznym oraz certyfikacją- - do otrzymania certyfikatu konieczne jest wypełnienie testu wiedzy jak również zaliczeniowych kart pracy takich jak: plan pracy oraz konspekt zajęć.

 

Korzyści z udziału:

 • Aż 30 godzin kursu w różnorodnej formule, co odpowiada wymogom MEN stawianym kursom zgodnie z Rozporządzeniem z dn. 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 • Oszczędność czasu i pieniędzy, dzięki formule e-learning/distance learning – bez wychodzenia z domu, w dogodnym dla uczestnika czasie, z uwzględnieniem naturalnego rytmu uczenia się uczestnika (sam wybiera, kiedy i ile czasu poświęci na zapoznanie się z częścią teoretyczną);
 • Nacisk na praktyczne działanie: aż 20 godzin dydaktycznych to warsztaty i treningi: diagnozy, prowadzenia terapii indywidualnej oraz zajęć grupowych;
 • Integracyjne ujęcie tematu: kurs dokonuje syntezy wiedzy przydatnej w prowadzeniu terapii ręki z różnych dziedzin: m.in. psychologii, pedagogiki, fizjoterapii, integracji sensorycznej;
 • Mnóstwo gotowych ćwiczeń, scenariuszy, inspiracji do pracy terapeutycznej;
 • Dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku;

 

Program kursu:

Część teoretyczna (10 godzin dydaktycznych): 

1. Cywilizacyjne uwarunkowania wpływające na potrzebę prowadzenia zajęć z Terapii ręki

2. Cele terapii ręki

3. Obszary pracy w Terapii ręki

4. Terapia ręki jako metoda interdyscyplinarna

5. Mózgowe mechanizmy związane z Terapią ręki

6. Anatomia ręki i jej wpływ na funkcjonowanie kończyny górnej

7. Teoria integracji sensorycznej a Terapia ręki

8. Etapy rozwoju motoryki dużej i małej, w tym: prawidłowości i zaburzenia

9. Wpływ zaburzeń w planowaniu ruchu oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej na funkcjonowanie dziecka oraz sprawność ręki

10. Czynniki wspierające prawidłową pracę ręki podczas pisania oraz czynniki zaburzające

11. Etapy prowadzenia zajęć z Terapii ręki, ich cele oraz możliwe ćwiczenia

12. Tworzywa bezkształtne, ich właściwości i możliwości wykorzystania w Terapii ręki

13. Planowanie zajęć indywidualnych i grupowych:

 • grupy odbiorców
 • potrzeby
 • cele
 • kompetencje
 • tematy
 • miejsce, czas, długość trwania

15. Prowadzenie diagnozy:

 • Wstępna diagnoza - także pod kątem motoryki dużej i małej dostosowanej do wieku i możliwości dziecka
 • Kluczowe czynniki dobrej diagnozy
 • Holistyczne ujęcie funkcjonowania dziecka
 • Istotne składniki narzędzia diagnostycznego

16. Tworzenie Programów Terapeutycznych z zakresu Terapii ręki:

 • cele
 • zawartość programu
 • planowanie zajęć

17. Kompetencje trenerskie i terapeutyczne Terapeuty ręki dzieci i młodzieży:

 • wizja, misja i nastawienie
 • osobowość Terapeuty
 • zarządzanie procesami grupowymi
 • skuteczne wydawanie poleceń
 • motywowanie

 

Część praktyczna (20 godzin dydaktycznych):

1. Prowadzenie zajęć z Terapii ręki w formie indywidualnej i grupowej:

 • sprawne łączenie ćwiczeń i etapów
 • planowanie ćwiczeń
 • poznanie oraz przećwiczenie ćwiczeń usprawniających grafomotorykę ręki z zachowaniem jej etapów: ćwiczenia usprawniające całą rękę, usprawniające dłoń i palce, graficzne (bez liniatury), przygotowujące do pisania w liniaturze i kratkach, ćwiczeń stymulujących proprioceptywnie oraz przedsionkowo, ćwiczenia na somatognozję, stereognozję, praksję, etc.
 • wykorzystanie elementów masażu sensorycznego dłoni i rąk
 • czas, miejsce, ilość i rodzaj ćwiczeń, liczebność grupy (zajęcia grupowe) - dobór odpowiednich w zależności od wieku i możliwości odbiorców
 • tworzenie scenariuszy zajęć grupowych/indywidualnych i ich ewaluacja na grupie treningowej
 • zajęcia grupowe jako narzędzie wstępnej diagnozy
2. Różnorodne pomoce dydaktyczno-terapeutyczne w Terapii ręki
 • prezentacja i omówienie pomocy własnych
 • wymiana doświadczeń
3. Wykorzystanie tworzyw bezkształtnych w Terapii ręki:
 • prezentacja i omówienie ćwiczeń, ich celów
 • przepisy
 • ćwiczenia z tworzywami i masami
4. Roczne plany pracy z grupą w obszarze Terapii ręki:
 • diagnoza problematycznych obszarów dla różnych grup wiekowych, zaburzeń i niepełnosprawności
 • określenie celów (Metoda SMART)
 • optymalne planowanie pracy: miejsce, czas trwania programu i czas trwania pojedynczych zajęć, rodzaje ćwiczeń, potrzebne pomoce
 • osadzenie planu pracy w realiach pracy w placówce/klasie/grupie
 • planowanie sposobów i rodzajów ewluacji
5. Prowadzenie indywidualnej diagnozy w obszarze Terapii ręki:
 • prezentacja i omówienie narzędzia diagnostycznego
 • ćwiczenia praktyczne
6. Programy terapeutyczne z Terapii ręki.

 

Każdy uczestnik otrzymuje:

 • Materiały szkoleniowe (Podręcznik oraz Ćwiczenia)
 • Segragator
 • 2 certyfikaty
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 
 • Opracowane przez uczestników scenariusze, konspekty oraz programy terapeutyczne

 

Termin: 30-31.01.2021 r. - godz. 8:30- 16:00 (łącznie 20 godz. dydaktycznych)

Koszt udziału: UWAGA! Ze względu na nową formę pracy  NOWA CENA 549 ZŁ ZAMIAST 699 zł/osoba (płatne w 3 ratach: 149 zł, 200 zł, 200 zł na tydzień przed warsztatami) .

 

Kontakt i zapisy:

e-mail: biuro@centrumsens.pl

tel.: 733-090-988


« wstecz