Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne SENS

Sens życia zmienia się z dnia na dzień i w zależności od człowieka.

Jonathan Carroll

Wykorzystanie technik relaksacyjnych w pracy nauczyciela. Szkolenie online. 09.02.2021 r.

Wykorzystanie technik relaksacyjnych w pracy nauczyciela. Szkolenie online. 09.02.2021 r.
03.12.2020

Wprowadź siebie i swoją grupę/klasę w stan relaksu. Zapraszamy na szkolenie wprowadzające w świat Relaksacji i wizualizacji w pracy nauczyciela. 

 
 
Szkolenie online w formie webinaru na żywo
 
Wykorzystanie technik relaksacyjnych w pracy nauczyciela

 

 • 5 godzin dydaktycznych
 • Praktyczny wymiar szkolenia: prezentacja pomocy, mnóstwo ćwiczeń
 • Tworzenie własnych pomocy 

 

Program szkolenia:

 1. Wartość relaksacji i wyciszania systemu nerwowego - dlaczego relaksacja jako umiejętność jest dziś potrzebna?
 2. Poznanie zasad tworzenia warunków do wprowadzenia dzieci w stan relaksacji
 3. Poznanie różnych technik relaksacyjnych
 4. Dostosowywanie rodzaju technik do grupy odbiorczej
 5. Gradacja technik - od najprostszych do bardziej złożonych
 6. Prezentacja pomocy
 7. Gry i zabawy inspirowane technikami relaksacyjnymi

 

Każdy uczestnik otrzymuje:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat 

 

Termin: 1 spotkanie 5 godzin dydaktycznych, 09.02.2021, godz. 16:30-20:30

Koszt udziału: 169 zł.

 

Kontakt i zapisy:

e-mail: biuro@centrumsens.pl

tel.: 733-090-988

 

 

Grafika: a href=httpspl.freepik.comdarmowe-zdjecie-wektoryosobyOsoby fotografie designed by Jcomp - Freepik.coma

Formularz zgłoszeniowy

Aby zapisać się na powyższe wydarzenie uzupełnij formularz:

 

 
 
Dane do faktury

Warunki uczestnictwa:

1. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Informacja zwrotna przesłana automatycznie po przesłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej ma charakter wyłącznie informacyjny.

3. Ostatecznym potwierdzeniem wpisania na listę uczestników szkolenia jest otrzymanie wiadomości mailowej dedykowanej do danego szkolenia zawierającej tytuł, datę szkolenia oraz informację o terminach płatności, rachunku bankowym.

4. Warunkiem udziału w szkoleniu jest uiszczenie opłaty na rachunek bankowy wskazany w dedykowanej do danego szkolenia odrębnej wiadomości mailowej zawierającej tytuł, datę szkolenia oraz informację o terminach płatności, rachunku bankowym zgodnie z pkt. 3 warunków uczestnictwa.

5. W przypadku potrzeby otrzymania faktury, należy ten fakt zgłosić niezwłocznie przy zapisie na szkolenie lub wypełniając formularz zgłoszeniowy.

6. Rezygnacja z udziału w szkoleniu musi zostać zgłoszona na piśmie - pocztą lub mailem.

7. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia Zgłaszający ponosi 100% kosztów uczestnictwa.

8. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika. Zmiana uczestnika odbywa się bez żadnych opłat.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, o czym poinformuje Zgłaszającego w terminie do 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia. W powyższym przypadku zwraca Zgłaszającemu koszty uczestnictwa.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminu zajęć w terminie do 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia. W powyższym przypadku Zgłaszający ma prawo do przeniesienia swojego zgłoszenia na nowy termin lub zażądania zwrotu kosztów uczestnictwa.

11. Przesyłając formularz zgłoszeniowy uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Organizatora i jego partnerów handlowych zgodnie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:

 • podjęcia działań przed realizacją zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub wykonania zamówienia, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do realizacji zamówienia są wskazane na formularzu zamówienia);
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach formularza zamówienia jest Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne Sens Wirginia Wrzesińska z siedzibą w Pruszkowie, 05-800, ul. Powstańców 9/70. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych dostępnych jest w POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH RODO

 


« wstecz