Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne SENS

Sens życia zmienia się z dnia na dzień i w zależności od człowieka.

Jonathan Carroll

Koszalin. Kurs Trening Umiejętności Społecznych. 19-20.11.2022

Koszalin. Kurs Trening Umiejętności Społecznych. 19-20.11.2022
Kurs stacjonarny w Koszalinie. Zostań Trenerem Umiejętności Społecznych i Życiowych. Zdobądź certyfikat ukończenia kursu Trening Umiejetności Społecznych (TUS).

Kurs Trening Umiejętności Społecznych – efektywne kształtowanie kluczowych umiejętności psychospołecznych oraz życiowych (30 godzin dydaktycznych)

 

Ponownie w Koszalinie po pandemicznej przerwie.

Otrzymujesz Kompendium Trenera Umiejętności Społecznych i Życiowych oraz wiele gotowych pomocy i narzędzi pracy Trenera TUS.  

Wysoko oceniane przez uczestników szkolenie ze względu na jego formę oraz praktyczny wymiar!

 

Łącznie 30 godzin dydaktycznych kursu - to najobszerniejsze szkolenie/kurs z tego zakresu dostepne na rynku:

 • 10 godzin dydaktycznych teorii w formie Kompendium Trenera Umiejętności Społecznych - uczestnik otrzymuje mailowo na początek kursu (2 tygodnie przed planowanym terminem warsztatów) i zapoznaje się w dogodnym czasie. Dzięki temu nie spędzamy połowy czasu kursu na opowiadaniu Wam teorii, a skupiamy się na tym, co najważniejsze: aspektach praktycznych, działaniu, przygotowaniu do prowadzenia zajęć. Co więcej Kompendium pozostaje z Tobą po kursie, by służyć Ci pomocą za każdym razem, gdy potrzebujesz po nie sięgnąć. 

 • 20 godzin dydaktycznych w formie warsztatów oraz zadań praktycznych - to esencja TUS: omawiamy i wspólnie tworzymy narzędzia pracy, poznajemy przebieg zajęć oraz sposoby wypełnienia ich konkretną, dedykowaną do problemu, grupy, umiejętności treścią. Po tych 20 godzinach będziesz mieć poczucie, że wiesz od czego zacząć przygodę z TUS.

 • Nasza wspólna przygoda nie kończy się na kursie. Pozostajemy ze sobą w kontakcie i dalej wspieramy Cię w rozwoju. Każdy z naszych uczestników może dołączyć do dedykowanej , zamkniętej grupy Absolwentów kursu TUS w Centrum SENS dostępnej na Facebooku, która służy m.in. wymianie doświadczeń.

 • Ponadto, po części warsztatowej każdy z uczestników ma możliwość skorzystania z 3 godzin dydaktycznych konsultacji w formie webinaru za pośrednictwem platformy clickmeeting, w czasie których może omówić przypadki, skonsultować pracę własną. Konsultacje webinarowe są organizowane cyklicznie raz w miesiącu. W trakcie warsztatów uczestnicy zostaną poinformowani o terminach.

 

Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu i przygotowuje do:

 • tworzenia programów zajęć indywidualnych oraz grupowych z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych,
 • prowadzenia Treningów Umiejętności Społecznych w formie indywidualnej oraz grupowej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, także z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z zaburzeniami i niepełnosprawnością, jak również z zaburzeniami psychicznymi.

Otrzymają Państwo od nas 3 certyfikaty:

 • Certyfikat Sens ukończenia kursu Trening Umiejętności Społecznych – efektywne kształtowanie kluczowych umiejętności społecznych oraz życiowych oraz uzyskania certyfikatu Trenera Umiejętności Społecznych i Życiowych (na jednym dyplomie)
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu i nabyciu wiedzy i umiejętności

 

Każdy uczestnik otrzymuje bogate materiały teoretyczne, warsztatowe oraz szereg "gotowcy", m.in. : 

 • Kompendium Trenera Umiejętności Społecznych i Życiowych
 • materiały warsztatowe - pomocne w trakcie odbywania szkolenia
 • Algorytmy zachowań (do wykorzystania podczas prowadzenia zajęć TUS)
 • Karty pracy domowej
 • Karty generalizacji
 • Dobór tematów zajęć do poszczególnych grup odbiorczych
 • Scenariusze scenek modelowych (do wykorzystania podczas prowadzenia zajęć TUS)
 • Konspekty zajęć (do wykorzystania podczas prowadzenia zajęć TUS)
 • Plany pracy (do wykorzystania podczas prowadzenia zajęć TUS
 • Dostęp do zamkniętej grupy na facebooku. 

 

Termin: 19-20.11.2022 r., (weekend, godz. 8:30-16:00 - łącznie 20 godz. dydaktycznych warsztatu)

Miejsce: Koszalin

Koszt udziału: 649,00 zł/osoba (możliwość płatności w ratach)

 

Kontakt i zapisy:

e-mail: biuro@centrumsens.pl

tel.: 733-090-988

 

Jesteśmy EKO. Dbamy o środowisko i staramy się redukować zanieczyszczenia i śmieci! 

W trosce o środowisko wszystkie materiały na nasze kursy i szkolenie uczestnicy otrzymują w formie elektronicznej, czyli pobierają platformy e-learningowej, pod każdą lekcją znajdują sie dedykowane materiały do pobrania w formacie pdf.. 

Dzięki temu staramy się: 

- zadbać o nasze lasy i nie marnować papieru 

- zmniejszyć ilość używanego plastiku używanego do oprawy materiałów oraz ich wysyłania kurierem 

- nie generować spalin i innych zanieczyszczeń środowiska związanych z przewozem materiałów. 

Teraz wszystkie materiały nasi uczestnicy mają pod ręką, w wersji, którą mogą powielać w zależności od potrzeb. 

 

PROGRAM: 

Część teoretyczna. Teoretyczne podstawy prowadzenia Treningu umiejętności społecznych (10 godzin) 

1. Główne założenia Treningu Umiejętności Społecznych: 

 • Czym jest TUS
 • Geneza, autor podejścia
 • Cele prowadzenia TUS
 • Korzyści prowadzenia TUS
 • Założenia TUS
 • Model nabywania oraz kształtowania umiejętności wg A. Goldsteina 

2. Grupy odbiorców Treningu umiejętności społecznych: 

 • Czy tylko osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu?
 • TUS z dziećmi wieku przedszkolnym
 • TUS z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym
 • TUS z dziećmi starszymi oraz młodzieżą
 • TUS dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • TUS dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie
 • TUS dla osób z niepełnosprawnościami
 • TUS dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

3. Prawidłowości w rozwoju społeczno-emocjonalnym jednostki: 

 • Fazy rozwoju społeczno-emocjonalnego człowieka
 • Zaburzenia w rozwoju społeczno-emocjonalnym,
 • Problemy emocjonalne i społeczne wynikające z deficytów, zaburzeń lub niepełnosprawności osoby 

4. Podstawy psychologii poznawczej w kontekście prowadzenia TUS
5. Podstawy psychologii emocji i motywacji w kontekście prowadzenia TUS: 

 • Spójny system motywowania grupy – skrzynka z narzędziami motywacyjnymi 

6. Podstawy psychologii uczenia się w kontekście prowadzenia TUS
7. Podstawy psychologii modyfikacji zachowań w kontekście prowadzenia TUS
8. Podstawy prowadzenia grup – elementy psychologii procesów grupowych: 

 • Fazy rozwoju grupy i ich cele, zagrożenia
 • Role grupowe i związane z nimi problemy
 • Trudne sytuacje w pracy z grupą
 • Ja jako trener TUS – osobowość, nastawienie, wizja 

9. Najważniejsze zasady prowadzenia Treningu umiejętności społecznych: 

 •  Modelowanie
 • Tworzenie algorytmów zachowań
 •  Odgrywanie ról
 •  Sesja informacji zwrotnej
 •  Generalizacja - w  jaki sposób doprowadzać do generalizacji umiejętności i jej transferu w innych sytuacjach życiowych
 • Tematy TUS, ich cele oraz wynikające z nich konsekwencje dla prowadzącego, czyli czy jesteś na to gotowy?

 

Część praktyczna (20 godzin): 

1. Prowadzenie TUS: 

 • Etapy prowadzenia zajęć
 • Metody i formy pracy
 • Różnorodne ćwiczenia, gry i zabawy terapeutyczne wykorzystywane podczas prowadzenia TUS
 • Różnorodne formy i materiały terapeutycznye wykorzystywane podczas prowadzenia TUS
 • Pomoce i rekwizyty 

2. Role-playing oraz transfer umiejętności – kluczowe aspekty TUS: 

 • Algorytmy zachowań – przygotowujemy „gotowce” na zajęcia
 • Przygotowanie i odegranie scenariuszy zachowań/scenek modelowych
 • Planowanie procesu generalizacji umiejętności i transferu w innych sytuacjach życiowych 

3. Zanim zaczniesz pracować, czyli planowanie prowadzenia TUS: 

 • Badanie potrzeb, ich analiza
 • Określenie celów długoterminowych oraz krótkoterminowych prowadzenia TUS z wykorzystaniem modelu wyznaczania celów SMART
 • Współpraca z rodziną jako klucz do sukcesu
 • Spójny system motywowania grupy – skrzynka z narzędziami motywacyjnymi 

4. Plany pracy oraz konspekty zajęć: 

 • Plan pracy jako odpowiedź na potrzeby grupy
 • Opracowanie odpowiedniego do grupy systemu motywacyjnego
 • Dobór kluczowych umiejętności dla grupy
 • Dobór odpowiednich ćwiczeń, gier, etc. dla grup wiekowych oraz stopnia niepełnosprawności
 • Opracowanie planu pracy z grupą
 • Opracowanie konspektów zajęć

 

Cały kurs pt.: Trening Umiejętności Społecznych – efektywne kształtowanie kluczowych umiejętności psychospołecznych oraz życiowych w tym jego: nazwa, program, treść, zawartość merytoryczna, materiały video oraz materiały szkoleniowe stanowią własność firmy Centrum Szkoleniowo - Terapeutycznego SENS Wirginia Wrzesińska i są chronione prawami autorskimi w rozumieniu przepisów prawa. Majątkowe prawa autorskie do  kursu pt.: Trening Umiejętności Społecznych – efektywne kształtowanie kluczowych umiejętności psychospołecznych oraz życiowych przysługują wyłącznie firmie Centrum Szkoleniowo - Terapeutycznego SENS Wirginia Wrzesińska.

Zabronione jest rozpowszechnianie, powielanie, publikowanie treści, materiałów video, szaty graficznej lub jej elementów niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania. Zabronione wykorzystywanie tych materiałów i treści do celów komercyjnych.

Treści kursu oraz materiały merytoryczne służą wyłącznie do celu prowadzenia zajęć terapeutycznych w zakresu treningu umiejętności społecznych.

Wysyłając do nas Zgłoszenie, jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Centrum Szkoleniowo- Terapeutyczne SENS Wirginia Wrzesińska  z siedzibą w 05-800 Pruszków, ul. Powstańców 9/70 w celach marketingowych, przesyłania oferty handlowej. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Centrum SENS.

Formularz zgłoszeniowy

Aby zapisać się na powyższe wydarzenie uzupełnij formularz:

 

 
 
Dane do faktury

Warunki uczestnictwa:

1. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Informacja zwrotna przesłana automatycznie po przesłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej ma charakter wyłącznie informacyjny.

3. Ostatecznym potwierdzeniem wpisania na listę uczestników szkolenia jest otrzymanie wiadomości mailowej dedykowanej do danego szkolenia zawierającej tytuł, datę szkolenia oraz informację o terminach płatności, rachunku bankowym.

4. Warunkiem udziału w szkoleniu jest uiszczenie opłaty na rachunek bankowy wskazany w dedykowanej do danego szkolenia odrębnej wiadomości mailowej zawierającej tytuł, datę szkolenia oraz informację o terminach płatności, rachunku bankowym zgodnie z pkt. 3 warunków uczestnictwa.

5. W przypadku potrzeby otrzymania faktury, należy ten fakt zgłosić niezwłocznie przy zapisie na szkolenie lub wypełniając formularz zgłoszeniowy.

6. Rezygnacja z udziału w szkoleniu musi zostać zgłoszona na piśmie - pocztą lub mailem.

7. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia Zgłaszający ponosi 100% kosztów uczestnictwa.

8. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika. Zmiana uczestnika odbywa się bez żadnych opłat.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, o czym poinformuje Zgłaszającego w terminie do 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia. W powyższym przypadku zwraca Zgłaszającemu koszty uczestnictwa.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminu zajęć w terminie do 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia. W powyższym przypadku Zgłaszający ma prawo do przeniesienia swojego zgłoszenia na nowy termin lub zażądania zwrotu kosztów uczestnictwa.

11. Przesyłając formularz zgłoszeniowy uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Organizatora i jego partnerów handlowych zgodnie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:

 • podjęcia działań przed realizacją zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub wykonania zamówienia, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do realizacji zamówienia są wskazane na formularzu zamówienia);
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach formularza zamówienia jest Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne Sens Wirginia Wrzesińska z siedzibą w Pruszkowie, 05-800, ul. Powstańców 9/70. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych dostępnych jest w POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH RODO

 


« wstecz