Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne SENS

 Multisensoryczne formy wspierania rozwoju dzieci i młodzieży. Zastosowanie Metody Porannego Kręgu w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, a także z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością

 

Przygotowuje do:

  • prowadzenia zajęć 
  • tworzenia własnych scenariuszy oraz rocznych planów pracy w oparciu o metodę

 

Program:

1. Teoretyczne podstawy:

- geneza

- przeznaczenie

- cele

- założenia

 

2.     Pory roku i ich symbolika oraz związana z nimi stymulacja zmysłów

3.     Wpływ zmysłów na funkcjonowanie człowieka, związki metody z integracją sensoryczną

4.     W jaki sposób odbywa się stymulacja poszczególnych zmysłów w metodzie? 

5.      Etapy prowadzenia zajęć

6.      Pomoce, rekwizyty, inspiracje

7.      W jaki sposób prowadzić zajęcia w zależności od pory roku, wieku odbiorców, specjalnych potrzeb edukacyjnych - dostosowywanie do realiów pracy i grupy, wplatanie w realizację podstawy programowej

8.      Wykorzystanie materiału nie tylko przyrodniczego w prowadzonych zajęciach 

9.      Zajęcia praktyczne:

- wiosna

- lato

- jesień

- zima

10.     Tworzenie własnych scenariuszy zajęć

11. Tworzenie planów pracy z grupą

 

 

Zapraszamy do śledzenia w Aktualnościach, gdzie aktualnie prowadzimy nabory i/lub kontaktu w przypadku zainteresowaniem zorganizownaia kursu w formie zamkniętej w Państwa placówce:

biuro@centrumsens.pl

733-090-988