Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne SENS

Pytanie o sens życia jest najbardziej naglącym ze wszystkich ludzkich pytań.

Albert Camus

Misja

Stwarzamy przestrzeń, by zobaczyć SENS swojego życia i swojej pracy. Pomagamy w dostrzeżeniu możliwości rozwoju i wspieramy w dokonywaniu ZMIAN. Towarzyszymy na drodze osiągania CELÓW.