Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne SENS

[...] nie ma żadnego sensu dociekanie tego, co, w jakim miejscu i przy jakiej okazji dało życie oraz nadało wagę temu, co obecnie postrzegamy jako ważne.

José Saramago

Akademia Leadership

Akademia umiejętności menedżerskich stopień 1

 

Cel główny szkolenia:

Kształtowanie kompetencji menedżerskich i przywódczych u osób odpowiedzialnych za zarządzanie placówkami oświatowymi

 

Cele szczegółowe:

 • Nabycie wiedzy nt. przywództwa i zarządzania potencjałem ludzkim w oświacie

 • Poznanie narzędzi elastycznego zarządzania zasobami ludzkimi

 • Poznanie technik i metod elastycznego i efektywnego komunikowania się z podwładnymi oraz klientami (rodzice, uczniowie)

 • Przećwiczenie poznanych technik i metod

 • Wypracowanie sposobów radzenia sobie z realnymi trudnymi sytuacjami zgłaszanymi przez uczestników

 • Wypracowanie indywidualnego stylu zarządzania

 • Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między uczestnikami

 

Profil uczestnika:

 • Dyrektorzy szkół/przedszkoli

 • Pełniący obowiązki dyrektora szkoły/przedszkola

 • Zastępcy dyrektora szkoły/przedszkola

 

Przebieg kursu:

3 spotkania składające się z:

 • warsztaty po 3 godziny dydaktyczne (łącznie 9 godzin dydaktycznych szkolenia),

 • treningu kompetencji menedżerskich po 2 godziny dydaktyczne (łącznie 6 godzin dydaktycznych szkolenia).

 • Łącznie wymiar godzin kursu: 15 godzin dydaktycznych. Spotkania odbywają się 1 x miesiąc.


Dodatkowo:

Na życzenie Klienta możliwość wzbogacenia oferty o Coaching indywidualny  - 1 godzina dydaktyczna dla uczestnika.

 

Formy pracy:

 • Studia przypadków

 • Symulacje

 • Syndykaty problemowe

 • Coaching grupowy

 • Technika „koszyka”

 • Action learning

 • Grupy dyskusyjne

 • Wykłady z elementami dyskusji

 

Program Akademii Leadership:

Spotkanie 1

Moduł 1: Indywidualny styl zarządzania zespołem

 • Style zarządzania,

 • Rozpoznanie własnego stylu: jego zalet i wad

 • Wypracowanie indywidualnego stylu zarządzania

 • Trening skutecznego wykorzystywania swojego stylu zarządzania

Moduł 2: Budowanie zespołu

 • Rozpoznanie poziomu dojrzałości pracownika

 • Określenie mocnych i słabych stron zespołu

 • Zarządzanie przez cele

 • Trening zarządzanie przez cele

 

Spotkanie 2:

Moduł 3: Przydatne „narzędzia” Menedżera:

 • Poznanie podstawowych „narzędzi” komunikacyjnych menedżera

 • Trening podstawowych „narzędzi” komunikacyjnych menedżera

Moduł 4: Asertywność w zarządzaniu cz. 1

 • Na czym polega asertywność menedżera

 • Algorytm odmawiania

 • Trening odmawiania

 

Spotkanie 3:

Moduł 5: Asertywność w zarządzaniu cz. 2

 • Korzyści z wyrażania swoich oczekiwań wobec pracownika/ów

 • Algorytm wyrażania oczekiwań

 • Trening wyrażania oczekiwań

Moduł 6: Delegowanie zadań

 • Korzyści z delegowania zadań

 • Zasady delegowania zadań

 • Algorytm delegowania zadań

 • Trening delegowania zadań

 

Cena:

550,00 zł brutto za jedno spotkanie (warsztat + trening kompetencyjny).

Dodatkowo (w przypadku wyboru opcji z Coachingiem indywidualnym) – 75,00 zł brutto 1 godzina coachingu.

 

Profil trenera:

Wirginia Wrzesińska

 

Wirginia Wrzesińska – psycholog, trener umiejętności psychospołecznych, trener i coach biznesu.

Posiada bogate doświadczenie trenerskie (ponad 3000 godzin na sali szkoleniowej), w tym również dla nauczycieli i kadry menedżerskiej w oświacie (ponad 300 godzin) oraz z zakresu zarządzania (m.in. od 2 lat prezes Stowarzyszenia Psychologii, Edukacji i Rozwoju Osobistego „Kropla Słońca”).

Studia magisterskie (kierunek: psychologia) ukończone na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Uprawnienia do prowadzenia badań psychologicznych i diagnozowania zachowania oraz udzielania pomocy psychologicznej.

Ponadto uczestnik w Studium Psychoterapii metodą psychologii procesu prowadzonym przez Instytut Psychologii Procesu w Warszawie.

W 2010 roku ukończona Szkoła Trenerów i Coachów Biznesu KONTRAKT (łączny wymiar kursu 196 godzin). Od 2008 roku uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach doskonalących umiejętności psychologiczne, menedżerskie, trenerskie oraz coachingowe (ponad 700 godzin szkoleniowych).