Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne SENS

[...] nie ma żadnego sensu dociekanie tego, co, w jakim miejscu i przy jakiej okazji dało życie oraz nadało wagę temu, co obecnie postrzegamy jako ważne.

José Saramago

Wykup dostęp i weź udział w kursie w dogodnym dla Ciebie momencie!

 

To Ty decydujesz:

  • kiedy (w jakie dni, w jakich godzinach)
  • ile czasu poświęcisz danego dnia

 

Nasze kursy i szkolenia w formie VOD w pełni odwzorowują to, co uczestnicy doswiadczają i dowiadują się podczas naszych kursów i szkoleń webinarowych oraz stacjonarnych.

NIE MA RÓŻNIC W PROGRAMACH ANI ILOŚCI GODZIN!

 

Otrzymasz dokładnie te same certyfikaty ukończenia co w przypadku kursów i szkoleń webinarowych oraz stacjonarnych (nie ma informacji dot. formy przebiegu kursu: np. online).

 

Szkolenia i kursy VOD zawierają:

- nagrania

- materiały merytoryczne do pobrania

- materiały warsztatowe np. karty pracy, pomocne narzędzia do pobrania

 

Dodatkowo, raz w miesiącu na platformie clickmeeting odbywają się konsultacje online z trenerem, w trakcie których można zadawać pytania, przedyskutować przypadki, narzędzia, etc.

 

Jesteśmy instytucją szkoleniową, która posiada w statucie zapis o doskonaleniu nauczycieli,  co uprawnia uczestników do ubiegania się o zwrot środków za szkolenie z funduszu  przeznaczonego w placówkach na doskonalenie nauczycieli jak również wystawiamy faktury dla placówek oświatowych – art. 70a ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia  26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.).

 

Aktualnie zapraszamy do udziału w naszym bardzo wysoko ocenianych kursach: 

Trening Umiejętności Społecznych – efektywne kształtowanie kluczowych umiejętności psychospołecznych oraz życiowych (30 godzin dydaktycznych)

 

Terapia ręki - odpowiednia diagnoza i działania terapeutyczne kluczem do prawidłowego funkcjonowania dzieci i młodzieży© (40 godzin dydaktycznych)

 

oraz szkoleniu Multisensoryczne formy wspierania rozwoju dzieci i młodzieży z zastosowaniem Metody Porannego kręgu (20 godzin dydaktycznych)

kurs Trening Kontrolowania Złości, Agresji i Emocji Trudnych - jak efektywnie rozwijać u dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych umiejętności związane z zarządzaniem i kontrolą emocji trudnych (40 godzin dydaktycznych)