Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne SENS

Największym szczęściem jest poczucie sensu życia.

Benjamin Disraeli

O nas

Kim jesteśmy i dlaczego właśnie "SENS"?

Jesteśmy firmą szkoleniowo-terapeutyczną wspierającą w drodze rozwoju zawodowego i osobistego, dostarczamy efektywne rozwiązania szkoleniowe instytucjom biznesowym, administracji publicznej, kadrze placówek oświatowych jak również klientom indywidualnym.

 

Wirginia Wrzesińska

Jednym z najczęściej zadawanych pytań od zarania ludzkości jest pytanie o sens/istotę/cel życia.  Umiejętność określenia go, nazwania, wytyczenia drogi  do jego realizacji, poczucie sensu życia i spełnienia – to wszystko ważne ludzkie troski. W różnorodnej formie wychodzimy im naprzeciw.

Wirginia Weronika Wrzesińska, właściciel Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznego SENS

 

Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne SENS zajmuje się szeroko pojętym obszarem doskonalenia zawodowego i osobistego poprzez: Centrum Sens Tarnów

 1. organizację i prowadzenie szkoleń i warsztatów dla:

  • kadry szkół i przedszkoli,
  • uczniów i rodziców,
  • pracowników instytucji publicznych i organizacji pozarządowych,
  • kadry menedżerskiej (w oświacie, instytucjach publicznych oraz biznesie),
  • wszystkich osób zainteresowanych rozwojem osobistym;
 2. poradnictwo psychologiczne, psychoterapię i socjoterapię ( indywidualną  i grupową);

 3. coaching (kompetencji, osobisty);

 4. treningi kompetencji.

 

Jesteśmy instytucją szkoleniową, która posiada w statucie zapis o doskonaleniu nauczycieli,  co uprawnia uczestników do ubiegania się o zwrot środków za szkolenie z funduszu  przeznaczonego w placówkach na doskonalenie nauczycieli jak również wystawiamy faktury dla placówek oświatowych – art. 70a ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia  26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.).