Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne SENS

Zapraszamy dzieci i młodzież do prowadzonych przez nas grup treningowych TUS - Treningu Umiejętności Społeczych w Pruszkowie. 

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, czym jet TUS - zapraszamy do krótkiego artykułu.

 

Zajęcia TUS oparte są o autorskie materiały i rozwiązania i prowadzone przez naszego psychologa i Trenera Umiejętności Społecznych, Wirginię Weronikę Wrzesińską. 

 

Udział w grupie TUS poprzedza:

- wywiad i zebranie informacji o potrzebach/problemach społecznych uczestnika (rozmowa z rodzicem oraz arkusz diagnostyczny)

- spotkanie grupowe z rodzicami, podczas którego omawiamy naszą współpracę

 

Zajęcia grupowe TUS prowadzone są raz w tygodniu w ciągu roku szkolnego.

By uzyskać względnie trwałe i widoczne efekty zaleca się przejście całego cyklu TUS, czyli ok. 30-36 zajęć. 

 

Ważnymi tematami, nad którymi zawsze pracujemy w grupach są:

- przestrzeganie zasad

- komunikacja

- współpraca

- szacunek dla siebie samego i drugiego człowieka

Inne umiejętności, nad którymi pracuje grupa wyznaczane są na podstawie informacji zebranych przed rozpoczęcieem grupy oraz w trakcie pierwszych kilku spotkań TUS (obserwacja przez prowadzącego). Na tej podstawie następuje ustalenie planu pracy. 

 

Każdy uczestnik otrzymuje:

- skoroszyt, w którym przechowywuje materiały otrzymywane na zajęciach

- różne materiały wspierające nabywanie umiejętności, m.in.:

  • autorskie algorytmy zachowań (trenowane podczas zajęć)
  • karty wyzwań do realizacji pomiędzy zajęciami
  • karty generalizacji umiejętności

 

Dodatkowo, ze względu na ogromne zapotrzebowanie spowodowane sytuacją epidemiczną oraz wojną na Ukrainie zajęcia TUS zostały wzbogacone o elementy naszego autorskiego Treningu Kontrolowania Złości, Agresji i Emocji Trudnych.

Kompetencje emocjonalne nie są tożsame z kompetencjami społecznymi, można je potraktować jako jeden ze składników umiejętności społecznych. Jest to składnik kluczowy, ponieważ dot. „żywiołów” odpowiedzialnych za przebieg interakcji społecznych, motywację do wchodzenia w interakcje społeczne i ich wynik.

Kompetencje emocjonalne mają naturę:

  • sytuacyjną – potrzebujemy zastosować je w konkretnej sytuacji,
  • intrapersonalną – dot. wewnętrznej głębi człowieka, jego wewnętrznego świata i obrazu.

Można powiedzieć, że kompetencje emocjonalne są skierowane zarówno do wewnątrz człowieka jak i świata innych ludzi i to właśnie one decydują o pełni doświadczania życia i świata.

Zadaniem Treningu Kontrolowania Złości, Agresji i Emocji Trudnych jest kształtowanie odpowiednich umiejętności emocjonalnych związanych z:

  • skutecznym radzeniem sobie z własnymi trudnymi emocjami jak np. złość, przerażenie, strach, smutek, rozpacz
  • elastycznym dopasowywaniem się do sytuacji społecznej, gdy w grę wchodzą trudne emocje,
  • radzeniem sobie w sytuacjach stresowych i trudnych.

Dlatego też wprowadziliśmy jego elementy w programy naszych zajęć TUS, aby jeszcze bardziej wspierać dzieci i młodzież.

 

Aktualne nabory do grup TUS:

 

Pruszków. Grupa TUS dla 4-5 latków

Pruszków. Grupa TUS dla klas 0-1 Szkoły Podstawowej

Pruszków. Grupa TUS dla klas 2-3 Szkoły Podstawowej

Pruszków. Grupa TUS dla nastolatków: klasa 4-6 Szkoły Podstawowej

Pruszków. Grupa TUS dla nastolatków: klasa 7-8 Szkoły Podstawowej