Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne SENS

Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne SENS realizuje szereg specjalistycznych kursów przeznaczonych dla:

  • nauczycieli
  • pedagogów
  • terapeutów
  • pomocy nauczyciela
  • także rodziców

 

 Jesteśmy instytucją szkoleniową, która posiada w statucie zapis o doskonaleniu nauczycieli,  co uprawnia uczestników do ubiegania się o zwrot środków za szkolenie z funduszu  przeznaczonego w placówkach na doskonalenie nauczycieli jak również wystawiamy faktury dla placówek oświatowych – art. 70a ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia  26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.).

 

Aktualnie w naszej ofercie znajdują się następujące kursy:

  • Terapia ręki - odpowiednia diagnoza i działania terapeutyczne kluczem do prawidłowego funkcjonowania dzieci i młodzieży©(40 godzin dydaktycznych) kończący się uzyskaniem certyfikatu Terapeuty ręki dzieci i młodzieży

  • Kurs Trening Umiejętności Społecznych – efektywne kształtowanie kluczowych umiejętności psychospołecznych oraz życiowych (30 godzin dydaktycznych)
  • Metoda Porannego Kręgu – polisensoryczna forma stymulacji dziecka młodszego i wczesnoszkolnego wg pór roku (20 godzin dydaktycznych)

  • Kurs Trening Kontrolowania Złości, Agresji i Emocji Trudnych - jak efektywnie rozwijać u dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych umiejętności związane z zarządzaniem i kontrolą emocji trudnych (40 godzin dydaktycznych)

 

Szczególowe informacje o każdym z kursów w poszczególnych zakładkach.

 

Już wkrótce pojawią się propozycje nowych kursów.