Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne SENS

Sens i istota znajdowały się nie gdzieś poza rzeczami, ale w nich, we wszystkim.

Hermann Hesse

Akademia SENS Warsztat pracy nauczyciela

 

Cel główny szkolenia:

Kształtowanie kompetencji wychowawczych  u osób pracujących z dziećmi i młodzieżą

 

Cele szczegółowe:

 • Poszerzenie wiedzy nt. przydatnych narzędzi psychologicznych potrzebnych w pracy nauczyciela

 • Poznanie metod wpływających na efektywność pracy nauczyciela i jego satysfakcję

 • Poznanie technik i metod elastycznego i efektywnego komunikowania się ze współpracownikami, rodzicami oraz wychowankami

 • Przećwiczenie poznanych technik i metod

 • Wypracowanie sposobów radzenia sobie z realnymi trudnymi sytuacjami zgłaszanymi przez uczestników

 • Wypracowanie indywidualnego stylu wychowania

 • Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między uczestnikami

 

Profil uczestnika:    

 • Nauczyciele

 • Pedagodzy

 

Przebieg kursu:

1 spotkanie to 1 moduł składający się z:

 • warsztaty po 3 godziny dydaktyczne

 • treningu kompetencji po 2 godziny dydaktyczne

Łącznie: 5 godzin dydaktycznych

 

Sugerujemy połączyć wszystkie moduły w całościowy kurs (uczestnicy otrzymują wtedy Certyfikaty ukończenia Akademii  SENS Warsztat pracy nauczyciela  o łącznej liczbie 50 godzin dydaktycznych.

Istnieje możliwość indywidualnego komponowania programu oraz skorzystania z pojedynczych modułów.

 

Formy pracy:

 • Studia przypadków

 • Symulacje

 • Syndykaty problemowe

 • Coaching grupowy

 • Technika „koszyka”

 • Action learning

 • Grupy dyskusyjne

 • Wykłady z elementami dyskusji

 

Program kursu Akademia SENS Warsztat pracy nauczyciela

Moduł 1: Moje zasoby jako nauczyciela - Indywidualny styl zarządzania zespołem

 • Style wychowania i komunikacji

 • Postawa wychowawcy

 • Rozpoznanie własnego stylu: jego zalet i wad

 • Modyfikacja i wypracowywanie własnego unikalnego i skutecznego stylu wychowania

 • Trening efektywnego wykorzystywania swojego stylu wychowania

 • System wartości, które przekazuję wychowankom

 • Budowanie spójnego systemu wartości i skutecznego jego przekazu wychowankom

 • Czy i jak mogę ich ochronić przed zagrożeniami współczesnego świata

 

Moduł 2: Miejsce dziecka w świecie, w grupie oraz Budowanie grupy i wspieranie indywidualności

 • Rozpoznanie typowych zachowań na danym etapie rozwoju dziecka/nastolatka

 • „Okulary” na ADHD

 • Diagnoza jednostki

 • Rozpoznanie poziomu „dojrzałości”  dziecka/nastolatka w grupie rówieśniczej

 • Zasoby dziecka/nastolatka

 • Zwracanie uwagi i reagowanie na potrzeby

 • Jak rozmawiać z dzieckiem/nastolatkiem o jego potrzebach

 • Jak wspierać dziecko/nastolatka: nieśmiałego, lękliwego, agresywnego, konfliktowego

 • Wpływ zachowania jednostki na grupę: profilaktyka, niwelowanie złego wpływu, wspieranie dobrych przykładów

 • Diagnoza grupy

 • Zasoby grupy

 • Zwracanie uwagi i reagowanie na potrzeby grupy

 • Określenie mocnych i słabych stron grupy i jednostki

 • Budowanie grupy przez cele

 • Trening budowanie grupy  przez cele

 • Budowanie grupy poprzez zadania

 • Trening budowanie grupy  przez cele

 • Budowanie grupy w zabawie

 • Trening budowanie grupy w zabawie/dzialaniu

 

Moduł 3: Wyznaczanie dzieciom/nastolatkom granic oraz elementy asertywnej komunikacji z wychowankami i ich rodzicami

 • Dlaczego potrzebujemy granic

 • W jaki sposób dobrze wyznaczyć granice

 • Narzędzia pomocne w wyznaczaniu granic

 • Trening wyznaczania granic

 • Poznanie gier i zabaw pomocnych w wyznaczaniu granic

 • Poznanie podstawowych „narzędzi” asertywnej komunikacji z wychowankami i rodzicami

 • Komunikacja werbalna i niewerbalna

 • Jak „czytać” wysyłane sygnały

 

Moduł 4: Porozumienie bez przemocy – porozmawiajmy jak rozmawiać

 • Każdy z nas inaczej widzi świat – jak poznać i zrozumieć „świat” drugiego człowieka (ucznia, jego rodzica)

 • Wywieranie wpływu na rodzica w kwestiach kluczowych z punktu widzenia rozwoju ucznia i dobra grupy

 • Przećwiczenie narzędzi komunikacyjnych przydatnych w rozmowie z uczniami i rodzicami

 • Jak rozmawiać o „trudnych” sprawach z uczniamii rodzicami

 • Podstawy empatycznego języka

 • Jak używać empatycznego języka w rozmowie dziećmi/nastolatkami

 • Jak używać empatycznego języka w rozmowie z rodzicami

 • Trening mówienia tak, by dzieci/nastolatki i ich rodzice chcieli słuchać

 

Moduł 5: Emocje, lęk i strach – jak o nich rozmawiać, jak reagować

 • Inteligencja emocjonalna

 • Zachowanie to język emocji

 • Emocje jako nośniki potrzeb

 • Zasady kształtowania zdrowej emocjonalności 

 • Świadomość własnych emocji i ich wpływu na zachowanie nauczyciela

 • Kontrola i wyrażanie własnych emocji

 • Modelowanie i uczenie dzieci rozpoznania, kontroli i wyrażania emocji w społecznie akceptowany sposób

 • Gry i zabawy na emocje

 • Jak pomóc dziecku/nastolatkowi odróżnić lęk od strachu

 • Co to jest syndrom dezaprobaty rodzicielskiej i wychowawczej

 • Jaki jest jego wpływ na życie dziecka/nastolatka

 • W jaki sposób przepracować z dzieckiem/nastolatkiem lęk

 • Gry i zabawy terapeutyczne

 

Moduł 6: Agresja i konflikty – sposoby poradzenia sobie

 • Określenie, jakie problemy dziecka/nastolatka powinny zastanowić nauczyciela oraz rodzica.

 • Poznanie sytuacji trudnych dla ucznia oraz co może być dla niego „sytuacją trudną”.

 • Poznanie reguł reagowania na agresję 

 • Przedstawienie technik skutecznych na wyciszanie agresji, radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi

 • Praktyczne umiejętności ułatwiające radzenie sobie z konfliktami i zachowaniami agresywnymi, zarówno w wymiarze indywidualnej pracy, jak i pracy z grupą

 • Poznanie i przećwiczenie gier, zabaw i ćwiczeń służących rozwiązywaniu konfliktów i przeciwdziałaniu agresji

 

Moduł 7: Wykorzystanie technik relaksacyjnych w pracy nauczyciela

 • Poznanie różnych technik relaksacyjnych (wizualizacja, muzyka, ćwiczenia fizyczne, techniki oddechowe)

 • Przećwiczenie poznanych technik

 • Wykorzystanie elementów gimnastyki mózgu

 • Ćwiczenia zawierające elementy gimnastyki mózgu

 • W jaki sposób wprowadzać grupę w stan relaksu

 • Uczenie dzieci świadomego  relaksowania się

 • Gry i zabawy inspirowane technikami relaksacyjnymi

 • Wypracowanie scenariusza zajęć „W krainie spokoju”

 

Moduł 8: Zestresowany i wypalony zawodowo nauczyciel – profilaktyka

 • Rozpoznanie syndromu wypalenia zawodowego

 • Skutki przewlekłego stresu

 • Sposoby przeciwdziałania wypaleniu

 • Techniki radzenia sobie ze stresem i jego wpływem na jakość pracy i motywację

 • Rozpoznanie i przepracowanie indywidualnego wzorca reakcji na stres

 • Zmiana sposobu patrzenia na stres i problemy

 

Moduł 9: Uczenie odpowiedzialności i sprawstwa

 • Dlaczego w wychowywaniu tak ważne jest kształtowanie charakteru

 • Jak kształtować dobre nawyki

 • Blokowanie potrzeby samorealizacji dziecka/nastolatka to zaproszenie do chorób i zaburzeń – jak mądrze wspierać

 • Jak uczyć dzieci odpowiedzialności

 • Mechanizm konsekwencji zamiast kar i nagród

 • Uczenie umiejętności dokonywania wyborów

 • Jak zachęcać do mądrej samodzielności i eksploracji świata

 

Moduł 10: Elementy terapii w pracy nauczyciela

 • Umiejętność rozpoznania trudnych/problemowych sytuacji, zachowań u ucznia

 • Poznanie możliwości zastosowania technik terapeutycznych bazujących na zabawie

 • Techniki wykorzystujące fantazję

 • Techniki oparte na opowiadaniu historii

 • Techniki ekspresji poprzez sztukę

 • Techniki zabawowe z wykorzystaniem kukiełek

 • Techniki wykorzystujące zabawki i przedmioty

 • Techniki zabawy grupowej

 • Techniki wykorzystujące rysunek

 • Przećwiczenie wybranych metod

 

Cena:

 • Cena brutto za jedno spotkanie (warsztat + trening kompetencyjny) dla rady pedagogicznej jest negocjowana indywidualnie: jest zależna od liczby uczestników oraz wybranego tematu.

 • W przypadku chęci udziału rady pedagogicznej w całości lub większej części modułów – zniżki na każdym module

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.