Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne SENS

[...] życie tylko wtedy ma sens, kiedy się je przemienia po trochu w coś, co jest poza nami.

Antoine de Saint-Exupéry

Zespół

Nasz zespół to z ludzie z SENSem: praktycy o bogatym doświadczeniu terapeutycznym i/lub szkoleniowym, udokumentowanej wiedzy i kompetencjach.

Bazują nie tylko na książkowej wiedzy (bowiem wierzą, że wiedzę można zdobyć, książki przeczytać, informacje znaleźć), lecz przede wszystkim na swoim różnorodnym doświadczeniu zawodowym, zdobytych w trakcie pracy i rozmaitych kursów umiejętnościach i uprawnieniach.

Z powodzeniem dzielą się posiadaną wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem podczas prowadzonych szkoleń, warsztatów lub terapii.

 

Wirginia Weronika Wrzesińska

Wirginia Weronika Wrzesińska

Psycholog, terapeuta ręki, trener umiejętności społecznych i psychospołecznych, trener Sensoplastyki 1st., trener i coach biznesu, konsultant w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, właściciel Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznego SENS.

Katarzyna Kupiec

Katarzyna Kupiec

Pedagog, biblioterapeuta, socjoterapeuta, wychowawca.

Katarzyna Kruk

Katarzyna Kruk

Pedagog, wychowawca, animator zabaw dla dzieci i młodzieży

Agnieszka Biedroń

Agnieszka Biedroń

Pedagog, oligofrenopedagog, arteterapeutka, mediatorka, koordynatorka działań edukacyjnych dot. przeciwdziałania przemocy skierowanych do dzieci, młodzieży i rodziców.

Anna Cholewiak

Anna Cholewiak

Logopeda, filolog polski, wychowawca z kilkuletnim stażem pracy, także wykładowca studiów stacjonarnych i podyplomowych w zakresie logopedii i filologii polskiej.

Anna Rogowska-Niekowal

Anna Rogowska-Niekowal

Psycholog, mediator, psychoterapeuta i coach POP pracuje w nurcie psychologii zorientowanej na proces (POP).