Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne SENS

Dopóki widać drogę w nieskończoność, dopóty ma ona sens i na konkretnym odcinku.

Władysław Grzeszczyk

SENS w oświacie

Wierzymy, że są zawody ze społeczną misją, a jednym z nich jest zawód nauczyciela – tego, który nie tylko przekazuje dorobek naukowy społeczeństwa, ale także wychowuje, kształtuje, inspiruje i wpływa na postawy dzieci i młodzieży.

Właśnie z myślą o nauczycielach i wychowawcach na różnych etapach kształcenia stworzyliśmy markę SENS w Oświacie.

 

SENS w Oświacie to:

  • Szkolenia dla nauczycieli i rad pedagogicznych – mają formę otwartych lub zamkniętych warsztatów i treningów

  • Akademię SENS Warsztat pracy nauczyciela – kompleksowy 50-godzinny kurs kompetencji wychowawczych

  • Specjalistyczne kursy - m.in. Terapia ręki, Metoda Porannego Kręgu, Terapia oparta na ruchu