Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne SENS

Sens życia zmienia się z dnia na dzień i w zależności od człowieka.

Jonathan Carroll

Trening Kontrolowania Złości, Agresji i Emocji Trudnych. Szkolenie online.10-11.09.2022

Trening Kontrolowania Złości, Agresji i Emocji Trudnych. Szkolenie online.10-11.09.2022

Nowy kurs Centrum Sens! Zostań ekspertem od wsparcia dzieci i młodzieży w zarządzaniu ich trudnymi emocjami jak: złość, frustracja i agresja, strach, lęk oraz smutek. Praktyczny Trening kontroli złości i zastępowania agresji zachowaniami akceptowanymi społecznie.

Zostań Trenerem Zarządzania Złością i Emocjami Trudnymi.

 

 

 

Kurs Trening Kontrolowania Złości, Agresji i Emocji Trudnych - jak efektywnie rozwijać u dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych umiejętności związane z zarządzaniem i kontrolą emocji trudnych (30 godzin dydaktycznych)

 

 

UWAGA! 

 

Szkolenie w formie distance learning: 10 godzin teorii udostępnione ok. tygodnia przed spotkaniami webinarowymi. 20 godzin w formie spotkań webinarowych (wideokonferencji).

- Bez wychodzenia z domu

- Potrzebny sprzęt z dostepem do internetu (tablet, laptop, komputer stacjonarny lub smartfon) i głośniki (by słyszeć prowadzącego), będzie również czat, na którym będzie można zadawać pytania pisząc

 

Jak to się odbywa:

 • Przed warsztatem zostaną wysłane materiały merytoryczne e-mailem (ok. 10 dni przed terminem warsztatów) 
 • na kilka dni przed warsztatem zostaną również elektronicznie udostepnione materiały warsztatowe oraz gotowce i narzędzia dla Trenera Zarządzania Złością i Emocjami Trudnymi tj:
Zbiór Algorytmów w zakresie radzenia sobie z emocjami trudnymi
Cykl zajęć poświęconych wypracowaniu strategii radzenia sobie z lękiem
Roczne plany pracy z grupą z zakresu Treningu Kontrolowania Złości, Agresji i Emocji Trudnych
Konspekty zajęć
Różne narzędzia pomocne w wprowadzeniu zajęć
 • na dzień przed szkoleniem zostanie wysłane zaproszenie wraz z linkiem do platformy clickmeeting oraz karty pracy potrzebne w trakcie warsztatu
 • certyfikaty i zaświadczenia zostaną wysłane pocztą po zakończeniu warsztatu 
 • wypracowane podczas warsztatu narzędzia będą Państwo otrzymywać na na bieżąco podczas warsztatu

 

 

Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu Trenera Zarządzania Złością i Emocjami Trudnymi i przygotowuje do:

 • tworzenia programów zajęć indywidualnych oraz grupowych z zakresu Treningu Kontrolowania Złości, Agresji oraz Emocji Trudnych
 • prowadzenia Treningu Kontrolowania Złości, Agresji oraz Emocji Trudnych w formie indywidualnej oraz grupowej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, w tym: z zaburzeniami oraz niepełnosprawnościami
 • prowadzenia zajęć rozwijających komeptencje/umiejętności emocjonalne (zgodnie z zaleceniami w opiniach/orzeczeniach z Poradni Psychologicnzo-Pedagogicznych).

 

 

Otrzymają Państwo od nas:

 • Certyfikat Sens ukończenia kursu Trening Kontrolowania Złości, Agresji oraz Emocji Trudnych oraz Trenera Zarządzania Złością i Emocjami Trudnymi (na jednym dyplomie)
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu i nabyciu wiedzy i umiejętności

PONADTO:

Kompendium Trenera Zarządzania Złością i Emocjami Trudnymi - materiały merytoryczne

Teczki z narzędziami Trenera Zarządzania Złością i Emocjami Trudnymi:

 • Zbiór Algorytmów w zakresie radzenia sobie z emocjami trudnymi
 • Cykl zajęć poświęconych wypracowaniu strategii radzenia sobie z lękiem
 • Roczne plany pracy z grupą z zakresu Treningu Kontrolowania Złości, Agresji i Emocji Trudnych
 • Konspekty zajęć
 • Różne narzędzia pomocne w wprowadzeniu zajęć

Arkusz obserwacji i ewaluacji

Materiały warsztatowe (prezentacja)

 

Kurs odbywa się w systemie blended learning:

 • Część teoretyczna w liczbie 10 godzin dydaktycznych odbywa się w formie distance learning
 • Część praktyczna w liczbie 20 godzin dydaktycznych odbywa się w formie warsztatów i treningów w formie webinaru, zakończonych egzaminem teoretycznym i praktycznym oraz certyfikacją

 

Korzyści z udziału:

 • Aż 30 godzin kursu w różnorodnej formule, co odpowiada wymogom MEN stawianym kursom zgodnie z Rozporządzeniem z dn. 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 • Oszczędność czasu i pieniędzy, dzięki formule e-learning/distance learning – bez wychodzenia z domu, w dogodnym dla uczestnika czasie, z uwzględnieniem naturalnego rytmu uczenia się uczestnika (sam wybiera, kiedy i ile czasu poświęci na zapoznanie się z częścią teoretyczną);
 • Nacisk na praktyczne działanie: aż 20 godzin dydaktycznych to warsztaty i treningi;
 • Mnóstwo gotowych ćwiczeń, scenariuszy, inspiracji do pracy terapeutycznej;

 

PROGRAM:

Część teoretyczna (10 godzin dydaktycznych):

1. Główne założenia TreningU Kontrolowania Złości, Agresji i Emocji Trudnych

 • Czym jest
 • Inspiracje do jego stworzenia
 • Założenia
 • Cele prowadzenia 
 • Korzyści prowadzenia  
 • Czym się różni Trening od warsztatu – podobieństwa i różnice
 • Praca grupowa a praca indywidualna - podobieństwa i różnice

2. Model nabywania oraz kształtowania umiejętności – jako inspiracja do stworzenia Treningu Kontrolowania Złości, Agresji i Emocji Trudnych

3. Grupy odbiorców  Treningu Kontrolowania Złości, Agresji i Emocji Trudnych

4. Podstawy psychologii emocji jako baza do prowadzenia Treningu Kontrolowania Złości, Agresji i Emocji Trudnych :

 • Czym są emocje i po nam one
 • Jak na nas oddziaływają
 • Czy emocje da się kontrolować
 • Emocje pozytywne i negatywne
 • Czy istnieją emocje pozytywne

5. Emocje negatywne:

 • Podział
 • Przyczyny emocji
 • Emocje „zdrowe” i „niezdrowe”

6. Elementy psychopatologii:

 • Umiejętność rozróżniania depresji od smutku, lęku od strachu, paniki, etc.
 • Kiedy warto prosić o konsultacje specjalistę
 • Czy Trening Kontrolowania Złości, Agresji i Emocji Trudnych jest „lekiem” na wszystkie problemy jednostki

7. Prawidłowości i zaburzenia w rozwoju emocjonalnym jednostki:

 • Fazy rozwoju społeczno-emocjonalnego człowieka
 • Zaburzenia w rozwoju społeczno-emocjonalnym,
 • Problemy emocjonalne i społeczne wynikające z deficytów, zaburzeń lub niepełnosprawności osoby

8. Wykorzystanie psychologicznych mechanizmów związanych z uczeniem się umiejętności, procesami motywacyjnymi i emocjonalnymi jak również mechanizmów poznawczych podczas prowadzenia  Treningu  Kontrolowania Złości, Agresji i Emocji Trudnych

9. Podstawy psychologii modyfikacji zachowań w kontekście prowadzenia Treningu Kontrolowania Złości, Agresji i Emocji Trudnych

10. Podstawy prowadzenia grup – elementy psychologii procesów grupowych:

 • Fazy rozwoju grupy i ich cele, zagrożenia
 • Role grupowe i związane z nimi problemy
 • Trudne sytuacje w pracy z grupą
 • Skrzynka z narzędziami Trenera Zarządzania Złością i Emocjami Trudnych

11. Wykorzystanie elementów psychodramy

 

Część praktyczna (20 godzin dydaktycznych – warsztaty):

1. Mini-warsztaty „Ja i moje emocje negatywne”. Praktyczny Trening kontroli złości i zastępowania agresji zachowaniami akceptowanymi społecznie.

w trakcie warsztatów nie tylko holistycznie zajmiemy się własną sferą emocjonalną, ale również wykonywane zadania, dyskusje, etc. przydadzą się jako rozwiązania i gotowce do Twoich prowadzonych przez Ciebie zajęć z Kontrolowania Emocji Trudnych.

2. Prowadzenie zajęć:

 • Etapy prowadzenia zajęć
 • Metody i formy pracy
 • Różnorodne ćwiczenia, gry i zabawy terapeutyczne
 • Różnorodne formy i materiały terapeutyczne
3. Tworzenie narzędzi do pracy treningowej z grupą i jednostką w zakresie podstawowych emocji negatywnych oraz ich pochodnych:
 • Gniew i złość
 • Strach i lęk
 • Smutek, wstyd i poczucie winy
 • Bezsilność i bezradność

4. Tworzenie konspektów Treningu z zakresu poszczególnych grup emocji. 

5. Wykorzystanie elementów TUS w pracy:

 • Algorytmy zachowań
 • Strategie transferu w życie

6.   Wykorzystanie elementów psychodramy, historyjek psychospołecznych i pracy na przypadkach („Case study”)

 

7.  Badanie potrzeb:

 

 • Badanie potrzeb, ich analiza
 • Określenie celów długoterminowych oraz krótkoterminowych prowadzenia  Treningu Kontrolowania Złości, Agresji i Emocji Trudnych z wykorzystaniem modelu wyznaczania celów SMART
 • Współpraca z rodziną jako klucz do sukcesu – dlaczego to takie ważne oraz jak ich zaangażować

 

 

 

8.  Plany pracy:

 • Plan pracy jako odpowiedź na potrzeby grupy
 • Jak dobrze zbadać potrzeby – tworzenie własnych narzędzi
 • Opracowanie odpowiedniego do grupy systemu motywacyjnego
 • Dobór grupy
 • Dobór odpowiednich ćwiczeń, gier, etc. dla grup wiekowych oraz stopnia niepełnosprawności
 • Opracowanie planu pracy z grupą

 

Termin: 10-11.09.2022 r., (weekend, godz. 8:30-16:00 - łącznie 20 godz. dydaktycznych warsztatu + 10 godz. dydaktycznych teorii w formie mailowej)

Koszt udziału: 595 zł/osoba (możliwość płatności w ratach) - uwaga, wciąż jeszcze stara cena z 2021 :)

 

Kontakt i zapisy:

e-mail: biuro@centrumsens.pl

tel.: 733-090-988

 

 

Formularz zgłoszeniowy

Aby zapisać się na powyższe wydarzenie uzupełnij formularz:

 

 
 
Dane do faktury

Warunki uczestnictwa:

1. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Informacja zwrotna przesłana automatycznie po przesłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej ma charakter wyłącznie informacyjny.

3. Ostatecznym potwierdzeniem wpisania na listę uczestników szkolenia jest otrzymanie wiadomości mailowej dedykowanej do danego szkolenia zawierającej tytuł, datę szkolenia oraz informację o terminach płatności, rachunku bankowym.

4. Warunkiem udziału w szkoleniu jest uiszczenie opłaty na rachunek bankowy wskazany w dedykowanej do danego szkolenia odrębnej wiadomości mailowej zawierającej tytuł, datę szkolenia oraz informację o terminach płatności, rachunku bankowym zgodnie z pkt. 3 warunków uczestnictwa.

5. W przypadku potrzeby otrzymania faktury, należy ten fakt zgłosić niezwłocznie przy zapisie na szkolenie lub wypełniając formularz zgłoszeniowy.

6. Rezygnacja z udziału w szkoleniu musi zostać zgłoszona na piśmie - pocztą lub mailem.

7. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia Zgłaszający ponosi 100% kosztów uczestnictwa.

8. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika. Zmiana uczestnika odbywa się bez żadnych opłat.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, o czym poinformuje Zgłaszającego w terminie do 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia. W powyższym przypadku zwraca Zgłaszającemu koszty uczestnictwa.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminu zajęć w terminie do 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia. W powyższym przypadku Zgłaszający ma prawo do przeniesienia swojego zgłoszenia na nowy termin lub zażądania zwrotu kosztów uczestnictwa.

11. Przesyłając formularz zgłoszeniowy uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Organizatora i jego partnerów handlowych zgodnie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:

 • podjęcia działań przed realizacją zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub wykonania zamówienia, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do realizacji zamówienia są wskazane na formularzu zamówienia);
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach formularza zamówienia jest Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne Sens Wirginia Wrzesińska z siedzibą w Pruszkowie, 05-800, ul. Powstańców 9/70. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych dostępnych jest w POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH RODO

 


« wstecz