Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne SENS

Sens życia zmienia się z dnia na dzień i w zależności od człowieka.

Jonathan Carroll

Multisensoryczne formy wspierania rozwoju dzieci metoda Porannego kręgu. Szkolenie online. Dostęp 180 dni

Multisensoryczne formy wspierania rozwoju dzieci metoda Porannego kręgu. Szkolenie online. Dostęp 180 dni

Multisensoryka jest dziś na czasie! Nie tylko dlatego, że jest modna, kolorowa, ale przede wszystkim dlatego, że jest zaszczepia ciekawość poznawczą, otwartość i elastyczność, aktywizuje zmysły i prowadzi je do lepszej współpracy, tak by reakcje adaptacyjne człowieka były spójne i adekwatne do bodźca i sytuacji.

 

 

Multisensoryczne formy wspierania rozwoju dzieci i młodzieży. Zastosowanie Metody Porannego Kręgu w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, a także z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością

 • Specjalistyczne szkolenie dla nauczycieli.
 • Już w nowej, bogatszej formie.
 • 180 dni dostępu do szkolenia w formie nagranej
 • nie czujesz różnicy między salą wirtualną a realną
 • możliwość konsultacji z trenerem (cyklicznie organizowane webinary-konsultacje)
 • bogactwo materiałów dla uczestnika

Koszt: 269 zł - do 31.01.2023 ZIMOWA PROMOCJA kurs w cenie 269 zł.

(Najniższa cena z 30 dni to 269 zł).

Aby się zapisać kliknij na link - zapisy przez naszą platformę e-learningową.

 

Zapraszamy na praktyczne spotkanie z metodą Porannego kręgu:

 • aż 20 godzin dydaktycznych: teoria łączona z aspektami praktycznymi w płynny i przenikający się sposób,
   
 • każdy uczestnik kursu ma możliwość skorzystać z 1 spotkania online na żywo (w realnym kontakcie z prowadzącym) organizowanego raz cyklicznie w wymiarze 3 godzin dydaktycznych, w czasie którego można zadać pytania, omówić opracowane narzędzia, etc.,
   
 • stawiamy przede wszystkim na praktyczny wymiar szkolenia: bazujemy na materiałach filmowych pokazujących realną pracę na żywiołach/porach roku, wskazujemy, jakie rekwizyty i pomoce wykorzystać, omawiamy przykładowe konspekty zajęć i plany pracy,
   
 • co ważne: każdy uczestnik tworzy własne narzędzia: scenariusze zajęć, plany pracy,
   
 • dostęp do szkolenia przez 180 dni (pół roku) - możesz wrócić do materiałów w dowolnej chwili, powtórzyć, obejrzeć wielokrotnie.

 

Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu (ukończenia szkolenia) i przygotowuje do:

 • tworzenia programów zajęć indywidualnych oraz grupowych z wykorzystaniem multisensorycznych form pracy bazujących na Porannym kręgu,
 • prowadzenia zajęć multisensorycznych w formie indywidualnej oraz grupowej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, także z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z zaburzeniami i niepełnosprawnością.

 

Z uwagi na fakt, że odwzorowujemy strukturę szkolenia stacjonarnego, traktujemy szkolenie jak szkolenie stacjonarne. Na certyfikacie nie ma informacji o formie prowadzenia szkolenia (online).

 

Każdy uczestnik otrzymuje:

 • bogate materiały dydaktyczne przypisane do każdego z modułów, zawierajace podsumowanie omawianych, prezentowanych informacji, m.in.: etapy prowadzenia zajęć, omówienie każdej z pór roku, pomysły na zmysły, symbolikę żywiołów, kolorów, dźwięków, zapachów, etc.,

 • Konspekty zajęć (do wykorzystania podczas prowadzenia zajęć),

 • Plany pracy (do wykorzystania podczas prowadzenia zajęć ).

 

  

 

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do multisensorycznych zajęć metodą Porannego kręgu:

 • geneza
 • przeznaczenie
 • cele
 • założenia

2.     Etapy prowadzenia zajęć:

 • prezentacja materiału filmowego zawierajaćego zajęcia metodą Porannego kręgu
 • etapy prowadzenia zajęć
 • omówienie każdego z etapów z osobna, sposobów pracy

3. Bogactwo świata przyrody i jego symbolika:

 • żywioły - ich symbolika oraz wpływ na człowieka
 • elementy chromoterapii
 • elementy aromaterapii
 • elementy terapii dźwiękiem - świadomość wpływu określonych dźwięków oraz muzyki na funkcjonowanie człowieka
 • wrażenia termiczne i ich znaczenie

4. Pomysły na zmysły:

 • wpływ zmysłów na funkcjonowanie człowieka,
 • związki metody z integracją sensoryczną,
 • elementy neuropsychologii,
 • stymulacja poszczególnych zmysłów podczas pracy metodą Porannego kręgu,
 • omówienie na materiale filmowym, w jaki sposób odbywa się stymulacja poszczegółnych zmysłów oraz polimodalna,
 • pomysły na stymulowanie poszczególnych zmysłów,
 • cele kierunkowe zajęć związane ze stymulacją zmysłów.

5. Pory roku i ich symbolika oraz związana z nimi stymulacja zmysłów:

 • szczegółowe omówienie symboliki, rekwizytów dla poszczególnych pór roku,
 • prezentacja w materiale filmowym pomysłów na opowieść o porze roku,
 • prezentacja rekwizytów i pomocy adekwatnych do danej pory roku,
 • prezentacja na materiale filmowym, w jaki sposób może wyglądać praca z żywiołem danej pory roku,
 • wykorzystanie materiału nie tylko przyrodniczego w prowadzonych zajęciach,
 • w jaki sposób prowadzić zajęcia w zależności od pory roku, wieku odbiorców, specjalnych potrzeb edukacyjnych - dostosowywanie do realiów pracy i grupy.

6. Potrzeby i ich zaspokojanie oraz stymulacja podczas zajęć multisensorycznych:

 • omówienie potrzeb,
 • omówienie, jakie ważne potrzeby zaspokajane są podczas zajęć
 • w jaki sposób stymulować potrzeby wyższego rzędu.

7. Kompetencje intra i interpersonalne rozwijane podczas zajęć:

 • emocjonalne,
 • związane ze sferą społeczną,
 • poczuciem sprawstwa i odpowiedzialności.

8. Pomoce, rekwizyty, inspiracje:

 • omówienie i prezentacja gier, pomocy dydaktycznych i rekwizytów przydatnych podczas prowadzenia zajęć.

9. Konspekty oraz plany pracy z grupą:

 • prezentacja i omówienie przykładowych konspektów zajęć dla 3 pór roku,
 • prezentacja i omówienie przykładowych planów pracy dla 2 różnych grup odbiorczych.

10. Zadania praktyczne:

opracowanie własnego konspektu zajęć,

opracowanie własnego planu pracy z grupą.

 

Aby się zapisać kliknij na link - zapisy przez naszą platformę e-learningową.

 


« wstecz