Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne SENS

Sens życia zmienia się z dnia na dzień i w zależności od człowieka.

Jonathan Carroll

Kurs Terapia ręki dzieci i młodzieży© Kurs online. 18-19.12.2021

Kurs Terapia ręki dzieci i młodzieży© Kurs online. 18-19.12.2021
Zostań Terapeutą ręki dzieci i młodzieży©

 

 

 

Kurs Terapia ręki –  odpowiednia diagnoza i działania terapeutyczne kluczem do prawidłowego funkcjonowania dzieci i młodzieży©  (30 godzin dydaktycznych)

 

 

UWAGA! 

Szkolenie w formie distance learning: 10 godzin teorii udostępnione ok. tygodnia przed spotkaniami webinarowymi. 20 godzin w formie spotkań webinarowych (wideokonferencji).

- Bez wychodzenia z domu

- Potrzebny sprzęt z dostepem do internetu (tablet, laptop, komputer stacjonarny lub smartfon) i głośniki (by słyszeć prowadzącego) / będzie również czat, na którym będzie można zadawać pytania pisząc

 • Przed warsztatem zostaną wysłane materiały merytoryczne e-mailem

 • Potrzebne w trakcie warsztatu materiały będą otrzymywać Państwo od prowadzącej podczas prowadzenia warsztatu

 • certyfikaty i zaświadczenia zostaną wysłane pocztą po zakończeniu warsztatu 

 • wypracowane podczas warsztatu narzędzia będą Państwo otrzymywać na na bieżąco podczas warsztatu

 • przed szkoleniem otrzymają Państwo komplet materiałów potrzebnych w czasie warsztatu  UWAGA! Ze względu na nową formę pracy  NOWA CENA 549 ZŁ ZAMIAST 699 zł/osoba

 

Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu i przygotowuje do prowadzenia:

·         diagnozy i terapii ręki w formie indywidualnej z dziećmi oraz młodzieżą
·         wstępnej diagnozy i terapii ręki w formie grupowej z dziećmi oraz młodzieżą
·         zajęć grafomotorycznych z dziećmi w wieku przedszkolnym
·         zajęć profilaktycznych zdrowotno-ruchowych w obszarze motoryki dużej i małej z dziećmi oraz młodzieżą
·         zajęć korekcyjno-rewalidacyjnych z dziećmi oraz młodzieżą

 

Otrzymają Państwo od nas certyfikaty:

 • Certyfikat Sens ukończenia kursu Terapia ręki – odpowiednia diagnoza i działania terapeutyczne kluczem do prawidłowego funkcjonowania dzieci i młodzieży© oraz uzyskania Certyfikatu Terapeuty ręki dzieci i młodzieży©
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu i nabyciu wiedzy i umiejętności 

PONADTO:

 • Vademecum oraz Kompendium ćwiczeń Terapeuty ręki dzieci i młodzieży©  - praktyczny podręcznik oraz zestaw gotowych ćwiczeń
 • Gotowce - scenariusze zajęć, programy terapeutyczne, roczne plany pracy z grupą
 • Autorskie arkusze diagnostyczne
 • Dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku.

 

Kurs odbywa się w systemie blended learning:

 • Część teoretyczna w liczbie 10 godzin dydaktycznych odbywa się w formie distance learning
 • Część praktyczna w liczbie 20 godzin dydaktycznych odbywa się w formie warsztatów i treningów online/ w formie webinaru w czasie rzeczywistym, na żywo w realnym kontakcie z prowadzącą, zakończonych egzaminem teoretycznym i praktycznym oraz certyfikacją- - do otrzymania certyfikatu konieczne jest wypełnienie testu wiedzy jak również zaliczeniowych kart pracy takich jak: plan pracy oraz konspekt zajęć.

 

Korzyści z udziału:

 • Aż 30 godzin kursu w różnorodnej formule, co odpowiada wymogom MEN stawianym kursom zgodnie z Rozporządzeniem z dn. 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 • Oszczędność czasu i pieniędzy, dzięki formule e-learning/distance learning – bez wychodzenia z domu, w dogodnym dla uczestnika czasie, z uwzględnieniem naturalnego rytmu uczenia się uczestnika (sam wybiera, kiedy i ile czasu poświęci na zapoznanie się z częścią teoretyczną);
 • Nacisk na praktyczne działanie: aż 20 godzin dydaktycznych to warsztaty i treningi: diagnozy, prowadzenia terapii indywidualnej oraz zajęć grupowych;
 • Integracyjne ujęcie tematu: kurs dokonuje syntezy wiedzy przydatnej w prowadzeniu terapii ręki z różnych dziedzin: m.in. psychologii, pedagogiki, fizjoterapii, integracji sensorycznej;
 • Mnóstwo gotowych ćwiczeń, scenariuszy, inspiracji do pracy terapeutycznej;
 • Dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku;

 

Program kursu:

Część teoretyczna (10 godzin dydaktycznych): 

1. Cywilizacyjne uwarunkowania wpływające na potrzebę prowadzenia zajęć z Terapii ręki

2. Cele terapii ręki

3. Obszary pracy w Terapii ręki

4. Terapia ręki jako metoda interdyscyplinarna

5. Mózgowe mechanizmy związane z Terapią ręki

6. Anatomia ręki i jej wpływ na funkcjonowanie kończyny górnej

7. Teoria integracji sensorycznej a Terapia ręki

8. Etapy rozwoju motoryki dużej i małej, w tym: prawidłowości i zaburzenia

9. Wpływ zaburzeń w planowaniu ruchu oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej na funkcjonowanie dziecka oraz sprawność ręki

10. Czynniki wspierające prawidłową pracę ręki podczas pisania oraz czynniki zaburzające

11. Etapy prowadzenia zajęć z Terapii ręki, ich cele oraz możliwe ćwiczenia

12. Tworzywa bezkształtne, ich właściwości i możliwości wykorzystania w Terapii ręki

13. Planowanie zajęć indywidualnych i grupowych:

 • grupy odbiorców
 • potrzeby
 • cele
 • kompetencje
 • tematy
 • miejsce, czas, długość trwania

15. Prowadzenie diagnozy:

 • Wstępna diagnoza - także pod kątem motoryki dużej i małej dostosowanej do wieku i możliwości dziecka
 • Kluczowe czynniki dobrej diagnozy
 • Holistyczne ujęcie funkcjonowania dziecka
 • Istotne składniki narzędzia diagnostycznego

16. Tworzenie Programów Terapeutycznych z zakresu Terapii ręki:

 • cele
 • zawartość programu
 • planowanie zajęć

17. Kompetencje trenerskie i terapeutyczne Terapeuty ręki dzieci i młodzieży:

 • wizja, misja i nastawienie
 • osobowość Terapeuty
 • zarządzanie procesami grupowymi
 • skuteczne wydawanie poleceń
 • motywowanie

 

Część praktyczna (20 godzin dydaktycznych):

1. Prowadzenie zajęć z Terapii ręki w formie indywidualnej i grupowej:

 • sprawne łączenie ćwiczeń i etapów
 • planowanie ćwiczeń
 • poznanie oraz przećwiczenie ćwiczeń usprawniających grafomotorykę ręki z zachowaniem jej etapów: ćwiczenia usprawniające całą rękę, usprawniające dłoń i palce, graficzne (bez liniatury), przygotowujące do pisania w liniaturze i kratkach, ćwiczeń stymulujących proprioceptywnie oraz przedsionkowo, ćwiczenia na somatognozję, stereognozję, praksję, etc.
 • czas, miejsce, ilość i rodzaj ćwiczeń, liczebność grupy (zajęcia grupowe) - dobór odpowiednich w zależności od wieku i możliwości odbiorców
 • tworzenie scenariuszy zajęć grupowych/indywidualnych i ich ewaluacja na grupie treningowej
 • zajęcia grupowe jako narzędzie wstępnej diagnozy
2. Różnorodne pomoce dydaktyczno-terapeutyczne w Terapii ręki
 • prezentacja i omówienie pomocy własnych
 • wymiana doświadczeń
3. Wykorzystanie tworzyw bezkształtnych w Terapii ręki:
 • prezentacja i omówienie ćwiczeń, ich celów
 • przepisy
 • ćwiczenia z tworzywami i masami
4. Roczne plany pracy z grupą w obszarze Terapii ręki:
 • diagnoza problematycznych obszarów dla różnych grup wiekowych, zaburzeń i niepełnosprawności
 • określenie celów (Metoda SMART)
 • optymalne planowanie pracy: miejsce, czas trwania programu i czas trwania pojedynczych zajęć, rodzaje ćwiczeń, potrzebne pomoce
 • osadzenie planu pracy w realiach pracy w placówce/klasie/grupie
 • planowanie sposobów i rodzajów ewluacji
5. Prowadzenie indywidualnej diagnozy w obszarze Terapii ręki:
 • prezentacja i omówienie narzędzia diagnostycznego
 • ćwiczenia praktyczne
6. Programy terapeutyczne z Terapii ręki.

 

Każdy uczestnik otrzymuje:

 1. Vademecum oraz Kompendium ćwiczeń Terapeuty ręki dzieci i młodzieży©  - praktyczny podręcznik oraz zestaw gotowych ćwiczeń
 2. Gotowce - scenariusze zajęć, programy terapeutyczne, roczne plany pracy z grupą
 3. Autorskie arkusze diagnostyczne
 4. Dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku.
 5. 2 certyfikaty
 6. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 
 7. Wypracowane na warsztatach narzędzia poracy.

Termin: weekend: 18-19.12.2021, godz. 8:30- 16:00 (łącznie 20 godz. dydaktycznych warsztatowo)

 

Kontakt i zapisy:

e-mail: biuro@centrumsens.pl

tel.: 733-090-988

 

 

Wysyłając do nas Zgłoszenie, jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Centrum Szkoleniowo- Terapeutyczne SENS Wirginia Wrzesińska  z siedzibą w 05-800 Pruszków, ul. Powstańców 9/70 w celach marketingowych, przesyłania oferty handlowej. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Centrum SENS.

Formularz zgłoszeniowy

Aby zapisać się na powyższe wydarzenie uzupełnij formularz:

 

 
 
Dane do faktury

Warunki uczestnictwa:

1. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Informacja zwrotna przesłana automatycznie po przesłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej ma charakter wyłącznie informacyjny.

3. Ostatecznym potwierdzeniem wpisania na listę uczestników szkolenia jest otrzymanie wiadomości mailowej dedykowanej do danego szkolenia zawierającej tytuł, datę szkolenia oraz informację o terminach płatności, rachunku bankowym.

4. Warunkiem udziału w szkoleniu jest uiszczenie opłaty na rachunek bankowy wskazany w dedykowanej do danego szkolenia odrębnej wiadomości mailowej zawierającej tytuł, datę szkolenia oraz informację o terminach płatności, rachunku bankowym zgodnie z pkt. 3 warunków uczestnictwa.

5. W przypadku potrzeby otrzymania faktury, należy ten fakt zgłosić niezwłocznie przy zapisie na szkolenie lub wypełniając formularz zgłoszeniowy.

6. Rezygnacja z udziału w szkoleniu musi zostać zgłoszona na piśmie - pocztą lub mailem.

7. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia Zgłaszający ponosi 100% kosztów uczestnictwa.

8. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika. Zmiana uczestnika odbywa się bez żadnych opłat.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, o czym poinformuje Zgłaszającego w terminie do 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia. W powyższym przypadku zwraca Zgłaszającemu koszty uczestnictwa.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminu zajęć w terminie do 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia. W powyższym przypadku Zgłaszający ma prawo do przeniesienia swojego zgłoszenia na nowy termin lub zażądania zwrotu kosztów uczestnictwa.

11. Przesyłając formularz zgłoszeniowy uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Organizatora i jego partnerów handlowych zgodnie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:

 • podjęcia działań przed realizacją zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub wykonania zamówienia, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do realizacji zamówienia są wskazane na formularzu zamówienia);
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach formularza zamówienia jest Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne Sens Wirginia Wrzesińska z siedzibą w Pruszkowie, 05-800, ul. Powstańców 9/70. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych dostępnych jest w POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH RODO

 


« wstecz