Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne SENS

Sens życia zmienia się z dnia na dzień i w zależności od człowieka.

Jonathan Carroll

Trening Kontrolowania Złości, Agresji i Emocji Trudnych. Szkolenie online. 15-16.05.21 r.

Trening Kontrolowania Złości, Agresji i Emocji Trudnych. Szkolenie online. 15-16.05.21 r.
Brak wolnych miejsc. Zapraszamy do udziału w kursie w terminie 09.06, 15.06, 16.06, 22.06.21 (4 popołudnia).

 

 

 

Kurs Trening Kontrolowania Złości, Agresji i Emocji Trudnych - jak efektywnie rozwijać u dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych umiejętności związane z zarządzaniem i kontrolą emocji trudnych (30 godzin dydaktycznych)

 

 

UWAGA! 

 

Szkolenie w formie distance learning: 10 godzin teorii udostępnione ok. tygodnia przed spotkaniami webinarowymi. 20 godzin w formie spotkań webinarowych (wideokonferencji).

- Bez wychodzenia z domu

- Potrzebny sprzęt z dostepem do internetu (tablet, laptop, komputer stacjonarny lub smartfon) i głośniki (by słyszeć prowadzącego), będzie również czat, na którym będzie można zadawać pytania pisząc

 

Jak to się odbywa:

 • Przed warsztatem zostaną wysłane materiały merytoryczne e-mailem

 • Potrzebne w trakcie warsztatu materiały będą otrzymywać Państwo od prowadzącej podczas prowadzenia warsztatu

 • certyfikaty i zaświadczenia zostaną wysłane pocztą po zakończeniu warsztatu 

 • wypracowane podczas warsztatu narzędzia będą Państwo otrzymywać na na bieżąco podczas warsztatu

 • przed szkoleniem kurierem otrzymają Państwo komplet materiałów warsztatowych (paczka zawierać będzie: segregator oraz komplet wydrukowanych i oprawionych materiałów potrzebnych w czasie warsztatu)

 

 

Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu Trenera Zarządzania Złością i Emocjami Trudnymi i przygotowuje do:

 • tworzenia programów zajęć indywidualnych oraz grupowych z zakresu Treningu Kontrolowania Złości, Agresji oraz Emocji Trudnych
 • prowadzenia Treningu Kontrolowania Złości, Agresji oraz Emocji Trudnych w formie indywidualnej oraz grupowej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, w tym: z zaburzeniami oraz niepełnosprawnościami
 • prowadzenia zajęć rozwijających komeptencje/umiejętności emocjonalne (zgodnie z zaleceniami w opiniach/orzeczeniach z Poradni Psychologicnzo-Pedagogicznych).

 

 

Otrzymają Państwo od nas:

 • Certyfikat Sens ukończenia kursu Trening Kontrolowania Złości, Agresji oraz Emocji Trudnych oraz Trenera Zarządzania Złością i Emocjami Trudnymi (na jednym dyplomie)
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu i nabyciu wiedzy i umiejętności

PONADTO:

 • Kompendium Trenera Zarządzania Złością i Emocjami Trudnymi
 • Pomocne materiały praktyczne, warsztatowe.

 

Kurs odbywa się w systemie blended learning:

 • Część teoretyczna w liczbie 10 godzin dydaktycznych odbywa się w formie distance learning
 • Część praktyczna w liczbie 20 godzin dydaktycznych odbywa się w formie warsztatów i treningów w formie webinaru, zakończonych egzaminem teoretycznym i praktycznym oraz certyfikacją

 

Korzyści z udziału:

 • Aż 30 godzin kursu w różnorodnej formule, co odpowiada wymogom MEN stawianym kursom zgodnie z Rozporządzeniem z dn. 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 • Oszczędność czasu i pieniędzy, dzięki formule e-learning/distance learning – bez wychodzenia z domu, w dogodnym dla uczestnika czasie, z uwzględnieniem naturalnego rytmu uczenia się uczestnika (sam wybiera, kiedy i ile czasu poświęci na zapoznanie się z częścią teoretyczną);
 • Nacisk na praktyczne działanie: aż 20 godzin dydaktycznych to warsztaty i treningi;
 • Mnóstwo gotowych ćwiczeń, scenariuszy, inspiracji do pracy terapeutycznej;

 

PROGRAM:

Część teoretyczna (10 godzin dydaktycznych):

1. Główne założenia TreningU Kontrolowania Złości, Agresji i Emocji Trudnych

 • Czym jest
 • Inspiracje do jego stworzenia
 • Założenia
 • Cele prowadzenia 
 • Korzyści prowadzenia  
 • Czym się różni Trening od warsztatu – podobieństwa i różnice
 • Praca grupowa a praca indywidualna - podobieństwa i różnice

2. Model nabywania oraz kształtowania umiejętności – jako inspiracja do stworzenia Treningu Kontrolowania Złości, Agresji i Emocji Trudnych

3. Grupy odbiorców  Treningu Kontrolowania Złości, Agresji i Emocji Trudnych

4. Podstawy psychologii emocji jako baza do prowadzenia Treningu Kontrolowania Złości, Agresji i Emocji Trudnych :

 • Czym są emocje i po nam one
 • Jak na nas oddziaływają
 • Czy emocje da się kontrolować
 • Emocje pozytywne i negatywne
 • Czy istnieją emocje pozytywne

5. Emocje negatywne:

 • Podział
 • Przyczyny emocji
 • Człowiek w emocjach: ciało, umysł i to, co robi w świecie zewnętrznym
 • Konsekwencje emocji
 • Emocje „zdrowe” i „niezdrowe”

6. Elementy psychopatologii:

 • Umiejętność rozróżniania depresji od smutku, lęku od strachu, paniki, etc.
 • Kiedy warto prosić o konsultacje specjalistę
 • Czy Trening Kontrolowania Złości, Agresji i Emocji Trudnych jest „lekiem” na wszystkie problemy jednostki

7. Prawidłowości i zaburzenia w rozwoju emocjonalnym jednostki:

 • Fazy rozwoju społeczno-emocjonalnego człowieka
 • Zaburzenia w rozwoju społeczno-emocjonalnym,
 • Problemy emocjonalne i społeczne wynikające z deficytów, zaburzeń lub niepełnosprawności osoby

8. Wykorzystanie psychologicznych mechanizmów związanych z uczeniem się umiejętności, procesami motywacyjnymi i emocjonalnymi jak również mechanizmów poznawczych podczas prowadzenia  Treningu  Kontrolowania Złości, Agresji i Emocji Trudnych

9. Podstawy psychologii modyfikacji zachowań w kontekście prowadzenia Treningu Kontrolowania Złości, Agresji i Emocji Trudnych

10. Podstawy prowadzenia grup – elementy psychologii procesów grupowych:

 • Fazy rozwoju grupy i ich cele, zagrożenia
 • Role grupowe i związane z nimi problemy
 • Trudne sytuacje w pracy z grupą
 • Skrzynka z narzędziami Trenera Zarządzania Złością i Emocjami Trudnych
 • Ja jako trener – osobowość, nastawienie, wizja

11. Wykorzystanie elementów psychodramy

12.  Badanie potrzeb:

 • Badanie potrzeb, ich analiza
 • Określenie celów długoterminowych oraz krótkoterminowych prowadzenia  Treningu Kontrolowania Złości, Agresji i Emocji Trudnych z wykorzystaniem modelu wyznaczania celów SMART
 • Współpraca z rodziną jako klucz do sukcesu – dlaczego to takie ważne oraz jak ich zaangażować

 

Część praktyczna (20 godzin dydaktycznych – warsztaty):

1. Mini-warsztaty „Ja i moje emocje negatywne”. Praktyczny Trening kontroli złości i zastępowania agresji zachowaniami akceptowanymi społecznie.

2. Prowadzenie zajęć:

 • Etapy prowadzenia zajęć
 • Metody i formy pracy
 • Różnorodne ćwiczenia, gry i zabawy terapeutyczne
 • Różnorodne formy i materiały terapeutyczne
3. Tworzenie narzędzi do pracy treningowej z grupą i jednostką w zakresie podstawowych emocji negatywnych oraz ich pochodnych:
 • Gniew i złość
 • Strach i lęk
 • Smutek, wstyd i poczucie winy
 • Bezsilność i bezradność

4. Tworzenie konspektów Treningu z zakresu poszczególnych grup emocji. 

5. Wykorzystanie elementów TUS w pracy:

 • Algorytmy zachowań
 • Strategie transferu w życie

6.   Wykorzystanie elementów psychodramy, historyjek psychospołecznych i pracy na przypadkach („Case study”)

7.  Plany pracy:

 • Plan pracy jako odpowiedź na potrzeby grupy
 • Jak dobrze zbadać potrzeby – tworzenie własnych narzędzi
 • Opracowanie odpowiedniego do grupy systemu motywacyjnego
 • Dobór grupy
 • Dobór odpowiednich ćwiczeń, gier, etc. dla grup wiekowych oraz stopnia niepełnosprawności
 • Opracowanie planu pracy z grupą

 

Termin: 15-16.05.2021 r., (weekend, godz. 8:30-16:00 - łącznie 20 godz. dydaktycznych

Koszt udziału: 595 zł/osoba (możliwość płatności w ratach)

 

Kontakt i zapisy:

e-mail: biuro@centrumsens.pl

tel.: 733-090-988

 

 


« wstecz