Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne SENS

Sens życia zmienia się z dnia na dzień i w zależności od człowieka.

Jonathan Carroll

Kurs Trening Umiejętności Społecznych. Kurs online w formie nagrań video. Dostęp 365 dni.

Kurs Trening Umiejętności Społecznych. Kurs online w formie nagrań video. Dostęp 365 dni.

Zostań Trenerem Umiejętności Społecznych i Życiowych. Zdobądź certyfikat ukończenia kursu Trening Umiejetności Społecznych (TUS).

Kurs przygotowuje do prowadzenia Treningu Umiejetności Społecznych (TUS). Otrzymujesz Kompendium Trenera Umiejętności Społecznych i Życiowych oraz wiele gotowych pomocy i narzędzi pracy Trenera TUS.  

 

 

Wysoko oceniane przez uczestników szkolenie ze względu na jego formę oraz praktyczny wymiar! Nie czujesz zmiany między salą szkoleniową a salą wirtualną!

Kurs Trening Umiejętności Społecznych – efektywne kształtowanie kluczowych umiejętności psychospołecznych oraz życiowych (30 godzin dydaktycznych)

Teraz aż 365 dni (ROK!) dostępu do materiałów. Nie musisz rezerowować całego weekendu bądź kilku popołudni. Szkolisz się wtedy, kiedy chcesz i gdzie chcesz :)

WYGODNA FORMA, BOGACTWO MATERIAŁÓW I ĆWICZEŃ, WSZYSTKO W ZASIĘGU RĘKI (szkolenie, materiały, wygodny fotel w domu i aromatyczna kawa na stoliku ;))

 

Jesteśmy instytucją szkoleniową, która posiada w statucie zapis o doskonaleniu nauczycieli,  co uprawnia uczestników do ubiegania się o zwrot środków za szkolenie z funduszu  przeznaczonego w placówkach na doskonalenie nauczycieli jak również wystawiamy faktury dla placówek oświatowych – art. 70a ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia  26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.). 

 

Świętuj z nami 10-lecie działalności.

Z tej okazji mamy dla Ciebie aż 3 prezenty:

 

1. Kurs w promocyjnej cenie -  494,00 zł zamiast 590 zł. (urodzinowa promocja + GRATIS !!!)

2. Dostęp do kursu przez 365 dni !

3. Wraz z zakupem szkolenia otrzymasz w GRATISIE: "GOTOWE ZAJĘCIA Z TUS" - zestaw materiałów do prowadzenia zajęć  - Nowość w naszej ofercie. 

Kliknij w LINK aby zapoznać się z zawartością zestawu materiałów "Gotowe zajęcia z TUS"

Urodzinowa, promocyjna cena + GRATIS obowiązuje przy zakupie kursu do dnia 21.07.2024 r.

 

Cena regularna 590,00 zł.

(cena z ostatnich 30 dni: 474,00 zł.)

 

Aby zapisać się na kurs kliknij na link - zapisy przez naszą platformę e-learningową.

 

Zapisz się na naszej platformie

 

Łącznie 30 godzin dydaktycznych kursu - to najobszerniejsze szkolenie/kurs z tego zakresu dostepne na rynku:

 • 10 godzin dydaktycznych teorii w formie Kompendium Trenera Umiejętności Społecznych - pobierasz na początek szkolenia i zapoznajesz się w dogodnym czasie - co więcej Komepndium pozostaje z Tobą po kursie, by służyć Ci pomocą za każdym razem, gdy potrzebujesz po nie sięgnąć. Dzięki temu nie spędzamy połowy czasu kursu na opowiadaniu Wam teorii, a skupiamy się na tym, co najważniejsze: aspektach praktycznych, działaniu, przyghotowaniu Was do prowadzenia TUS.

 • 20 godzin dydaktycznych w formie nagrań video oraz zadań praktycznych - to esencja TUS: omawiamy i wspólnie tworzymy narzędzia pracy, poznajemy przebieg zajęć oraz sposoby wypełnienia ich konkretną, dedykowaną do problemu, grupy, umiejętności treścią. Po tych 20 godzinach będziesz mieć poczucie, że wiesz od czego zacząć przygodę z TUS.

 • Ponadto, każdy uczestnik kursu ma możliwość skorzystać ze spotkania online na żywo (w realnym kontakcie z prowadzącym) organizowanego raz w miesiacu w wymiarze 3 godzin dydaktycznych, w czasie którego można zadać pytania, omówić opracowane narzędzia, etc. A jeżeli zajdzie taka potrzeba można wziąć udział w konsultacji kilkakrotnie - wystarczy zgłosić takie zapotrzebowanie, a na pewno zaproponujemy pierwszy wolny termin.

Nasza wspólna przygoda nie kończy się na kursie. Pozostajemy ze sobą w kontakcie i dalej wspieramy Cię w rozwoju. Każdy z naszych uczestników może dołączyć do dedykowanej , zamkniętej grupy Absolwentów kursu TUS w Centrum SENS dostępnej na Facebooku, która służy m.in. wymianie doświadczeń.

 

Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu i przygotowuje do:

 • tworzenia programów zajęć indywidualnych oraz grupowych z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych,
 • prowadzenia Treningów Umiejętności Społecznych w formie indywidualnej oraz grupowej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, także z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z zaburzeniami i niepełnosprawnością, jak również z zaburzeniami psychicznymi.

Otrzymają Państwo od nas 3 certyfikaty:

 • Certyfikat Sens ukończenia kursu Trening Umiejętności Społecznych – efektywne kształtowanie kluczowych umiejętności społecznych oraz życiowych oraz uzyskania certyfikatu Trenera Umiejętności Społecznych i Życiowych (na jednym dyplomie)
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu i nabyciu wiedzy i umiejętności (wg wzoru MEN) (zaświadczenie zabezpieczone znakiem holograficznym z indywidualnym numerem)

Z uwagi na fakt, że odwzorowujemy strukturę szkolenia stacjonarnego, traktujemy ten kurs jak szkolenie stacjonarne. Na certyfikacie i zaświadczeniu nie ma informacji o formie prowadzenia szkolenia (online).

Z uwagi na fakt, że kurs odwzorowuje strukturę oraz przebieg kursu stacjonarnego jak również otrzymują Państwo certyfikaty/zaświadczenia poświadczające nabycie wiedzy i umiejętności kurs kończy się zaliczeniem w formie testu oraz ćwiczeń praktycznych (w formie kart pracy, zadań do wykonania).

Każdy uczestnik otrzymuje bogate materiały teoretyczne, warsztatowe oraz szereg "gotowcy", m.in. :

 • Kompendium Trenera Umiejętności Społecznych i Życiowych
 • materiały warsztatowe - pomocne w trakcie odbywania szkolenia
 • Algorytmy zachowań (do wykorzystania podczas prowadzenia zajęć TUS)
 • Karty pracy domowej
 • Karty generalizacji
 • Dobór tematów zajęć do poszczególnych grup odbiorczych
 • Scenariusze scenek modelowych (do wykorzystania podczas prowadzenia zajęć TUS)
 • Konspekty zajęć (do wykorzystania podczas prowadzenia zajęć TUS)
 • Plany pracy (do wykorzystania podczas prowadzenia zajęć TUS
 • Dostęp do zamkniętej grupy na facebooku. 

Jesteśmy EKO. Dbamy o środowisko i staramy się redukować zanieczyszczenia i śmieci!

W trosce o środowisko wszystkie materiały na nasze kursy i szkolenie uczestnicy otrzymują w formie elektronicznej, czyli pobierają platformy e-learningowej, pod każdą lekcją znajdują sie dedykowane materiały do pobrania w formacie pdf..

Dzięki temu staramy się:

- zadbać o nasze lasy i nie marnować papieru

- zmniejszyć ilość używanego plastiku używanego do oprawy materiałów oraz ich wysyłania kurierem

- nie generować spalin i innych zanieczyszczeń środowiska związanych z przewozem materiałów.

Teraz wszystkie materiały nasi uczestnicy mają pod ręką, w wersji, którą mogą powielać w zależności od potrzeb. 

 

PROGRAM:

Część teoretyczna. Teoretyczne podstawy prowadzenia Treningu umiejętności społecznych (10 godzin)

1. Główne założenia Treningu Umiejętności Społecznych:

 • Czym jest TUS
 • Geneza, autor podejścia
 • Cele prowadzenia TUS
 • Korzyści prowadzenia TUS
 • Założenia TUS
 • Model nabywania oraz kształtowania umiejętności wg A. Goldsteina

2. Grupy odbiorców Treningu umiejętności społecznych:

 • Czy tylko osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu?
 • TUS z dziećmi wieku przedszkolnym
 • TUS z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym
 • TUS z dziećmi starszymi oraz młodzieżą
 • TUS dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • TUS dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie
 • TUS dla osób z niepełnosprawnościami
 • TUS dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

3. Prawidłowości w rozwoju społeczno-emocjonalnym jednostki:

 • Fazy rozwoju społeczno-emocjonalnego człowieka
 • Zaburzenia w rozwoju społeczno-emocjonalnym,
 • Problemy emocjonalne i społeczne wynikające z deficytów, zaburzeń lub niepełnosprawności osoby

4. Podstawy psychologii poznawczej w kontekście prowadzenia TUS
5. Podstawy psychologii emocji i motywacji w kontekście prowadzenia TUS:

 • Spójny system motywowania grupy – skrzynka z narzędziami motywacyjnymi

6. Podstawy psychologii uczenia się w kontekście prowadzenia TUS
7. Podstawy psychologii modyfikacji zachowań w kontekście prowadzenia TUS
8. Podstawy prowadzenia grup – elementy psychologii procesów grupowych:

 • Fazy rozwoju grupy i ich cele, zagrożenia
 • Role grupowe i związane z nimi problemy
 • Trudne sytuacje w pracy z grupą
 • Ja jako trener TUS – osobowość, nastawienie, wizja

9. Najważniejsze zasady prowadzenia Treningu umiejętności społecznych:

 •  Modelowanie
 • Tworzenie algorytmów zachowań
 •  Odgrywanie ról
 •  Sesja informacji zwrotnej
 •  Generalizacja - w  jaki sposób doprowadzać do generalizacji umiejętności i jej transferu w innych sytuacjach życiowych
 • Tematy TUS, ich cele oraz wynikające z nich konsekwencje dla prowadzącego, czyli czy jesteś na to gotowy?

 

Część praktyczna (20 godzin):

1. Prowadzenie TUS:

 • Etapy prowadzenia zajęć
 • Metody i formy pracy
 • Różnorodne ćwiczenia, gry i zabawy terapeutyczne wykorzystywane podczas prowadzenia TUS
 • Różnorodne formy i materiały terapeutycznye wykorzystywane podczas prowadzenia TUS
 • Pomoce i rekwizyty

2. Role-playing oraz transfer umiejętności – kluczowe aspekty TUS:

 • Algorytmy zachowań – przygotowujemy „gotowce” na zajęcia
 • Przygotowanie i odegranie scenariuszy zachowań/scenek modelowych
 • Planowanie procesu generalizacji umiejętności i transferu w innych sytuacjach życiowych

3. Zanim zaczniesz pracować, czyli planowanie prowadzenia TUS:

 • Badanie potrzeb, ich analiza
 • Określenie celów długoterminowych oraz krótkoterminowych prowadzenia TUS z wykorzystaniem modelu wyznaczania celów SMART
 • Współpraca z rodziną jako klucz do sukcesu
 • Spójny system motywowania grupy – skrzynka z narzędziami motywacyjnymi

4. Plany pracy oraz konspekty zajęć:

 • Plan pracy jako odpowiedź na potrzeby grupy
 • Opracowanie odpowiedniego do grupy systemu motywacyjnego
 • Dobór kluczowych umiejętności dla grupy
 • Dobór odpowiednich ćwiczeń, gier, etc. dla grup wiekowych oraz stopnia niepełnosprawności
 • Opracowanie planu pracy z grupą
 • Opracowanie konspektów zajęć.

Aby się zapisać kliknij na link - zapisy przez naszą platformę e-learningową.

Cały kurs pt.: Trening Umiejętności Społecznych – efektywne kształtowanie kluczowych umiejętności psychospołecznych oraz życiowych w tym jego: nazwa, program, treść, zawartość merytoryczna, materiały video oraz materiały szkoleniowe stanowią własność firmy Centrum Szkoleniowo - Terapeutycznego SENS Wirginia Wrzesińska i są chronione prawami autorskimi w rozumieniu przepisów prawa. Majątkowe prawa autorskie do  kursu pt.: Trening Umiejętności Społecznych – efektywne kształtowanie kluczowych umiejętności psychospołecznych oraz życiowych przysługują wyłącznie firmie Centrum Szkoleniowo - Terapeutycznego SENS Wirginia Wrzesińska.

Zabronione jest rozpowszechnianie, powielanie, publikowanie treści, materiałów video, szaty graficznej lub jej elementów niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania. Zabronione wykorzystywanie tych materiałów i treści do celów komercyjnych.

Treści kursu oraz materiały merytoryczne służą wyłącznie do celu prowadzenia zajęć terapeutycznych w zakresu treningu umiejętności społecznych.

 

Zapisz się na naszej platformie

 

Wysyłając do nas Zgłoszenie, jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Centrum Szkoleniowo- Terapeutyczne SENS Wirginia Wrzesińska  z siedzibą w 05-800 Pruszków, ul. Powstańców 9/70 w celach rejestracji na szkolenie. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Centrum SENS.


« wstecz