Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne SENS

Sens życia zmienia się z dnia na dzień i w zależności od człowieka.

Jonathan Carroll

Tarnów. Sensografomotoryka©- grafomotoryka sensoryczna©. 15-17.11

Tarnów. Sensografomotoryka©- grafomotoryka sensoryczna©. 15-17.11
Zostań Trenerem Sensografomotoryki©. Naucz się jak usprawniać manualnie i grafomotorycznie dzieci i młodzież. 

 

Szkolenie stacjonarne Sensografomotoryka© – Grafomotoryka sensoryczna, czyli jak wspomagać rozwój motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz praksji z wykorzystywaniem elementów sensorycznych i plastycznych© (25 godzin dydaktycznych)

 

Nowe, autorskie szkolenie Centrum Sens! 

Autorskie podejście do Terapii ręki i grafomotoryki.

Razem z nami Zostań Trenerem Sensografomotoryki©. Bądź jeszcze lepszym specjalistą w zakresie terapii ręki, usprawniania grafomotoryki i manualnego dzieci i młodzieży.

 

Szkolenie stacjonarne Sensografomotoryka© – Grafomotoryka sensoryczna przygotowuje do:

 • prowadzenia zajęć z zakresu Sensografomotoryki© w formie indywidualnej oraz grupowej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, w tym: z zaburzeniami oraz niepełnosprawnościami
 • tworzenia własnych programów zajęć indywidualnych oraz grupowych z zakresu Sensografomotoryki©

Otrzymają Państwo od nas certyfikaty:

 • Certyfikat Sens ukończenia szkolenia Sensografomotoryka© – Grafomotoryka sensoryczna oraz Trenera Sensografomotoryki©

 Ze szkolenia wychodzisz z:

 • przepracowanymi na własnej skórze ćwiczeniami
 • pomysłami i inspiracjami do działania
 • poczuciem, że wiesz, co robić i choćby od jutra możesz zaczynać działania z dziećmi
 • materiałami meryorycznymi (teoria)
 • materiałami warsztatowymi
 • przepisami
 • oraz gotowymi "narzędziami" pracy

 

Kurs odbywa się w systemie blended learning:

 • 7 godzin dydaktycznych teorii w formie Vademecum Trenera Sensografomotoryki© - uczestnik otrzymuje mailowo na początek kursu na ok. 2 tygodnie przed planowanym terminem warsztatów) i zapoznaje się w dogodnym czasie. Dzięki temu nie spędzamy połowy czasu kursu na opowiadaniu Wam teorii, a skupiamy się na tym, co najważniejsze: aspektach praktycznych, działaniu, przygotowaniu do prowadzenia zajęć.

 • 18 godzin dydaktycznych warsztatów i zadań praktycznych - to, co najważniejsze, czyli esencja Sensografomotoryki© - ćwiczenia, ćwiczenia i jeszcze raz ćwiecznia, wszystkiego doświadczysz (dosłownie) na własnej skórze. Poznasz i wypróbujesz przepisy, poznasz konkretne ćwiczenia.

 • Nasza wspólna przygoda nie kończy się na kursie. Pozostajemy ze sobą w kontakcie i dalej wspieramy w rozwoju. Każdy z naszych uczestników może dołączyć do dedykowanej , zamkniętej grupy Absolwentów szkolenia Sensografomotoryka© w Centrum SENS dostępnej na Facebooku, która służy m.in. wymianie doświadczeń.

 

Termin: 15-17.11.2022 r., (wtorek, środa, czwartek), godz. 16:30-21:00 - łącznie 25 godz. dydaktycznych warsztatu)

Miejsce: Niepubliczne Przedszkole w Tarnowcu

Koszt udziału: 569,00 zł/osoba 

 

Kontakt i zapisy:

e-mail: biuro@centrumsens.pl

tel.: 733-090-988

 

Program:

Część teoretyczna (7 godzin dydaktycznych):

 1. Sensografomotoryka©:
 • czym jest
 • założenia
 • cele
 • schemat działania
 1. Teoretyczne podstawy
 • psychologiczne oraz neuropsychologiczne mechanizmy mające wpływ na funkcjonowanie manualne oraz grafomotoryczne
 • główne założenia integracji sensorycznej w odniesieniu do rozwoju koordynacji wzrokowo-ruchowej, praksji, orientacji w przestrzeni oraz motoryki małej
 • wpływ zmysłów pierwotnych na funkcjonowanie manualne i grafomotoryczne
 • zaburzenia wynikające z dysfunkcji procesów integracji sensorycznej i ich wpływ na funkcjonowanie motoryczne i grafomotoryczne
 • poznanie roli usprawniania funkcji motorycznych oraz stymulacji sensorycznej dla rozwoju dziecka,
 1. charakterystyka kompetencji interpersonalnych oraz intrapersonalnych jak również konstruktywne sposoby wspierania ich rozwoju poprzez zajęcia,
 2. Tworzywa bezkształtne, ich właściwości i możliwości terapeutycznego zastosowania:
 3. Sposoby przygotowania i właściwości ekologicznych (bezpiecznych dla dzieci i środowiska) oraz ekonomicznych materiałów niezbędnych w pracy w obszarze holistycznej stymulacji polisensorycznej,
 4. Kluczowe czynniki dla rozwoju: percepcja wzrokowa, koordynacja wzrokowo-ruchowa oraz możliwości manipulacyjne dziecka, orientacja w przestrzeni, planowanie ruchu – w jaki sposób je rozwijać przy pomocy mas plastycznych

 

Część praktyczna (18 godzin dydaktycznych):

1.  Wykorzystanie tworzyw bezkształtnych:

 • prezentacja i omówienie ćwiczeń, ich celów
 • przepisy
 • ćwiczenia z tworzywami i masami
 • eksperymentowanie i poszukiwanie inspiracji

2. Masy plastyczne ze składników naturalnych a masy zawierające produkty niespożywcze:

 • dobieranie mas w zależności od odbiorców działań (problemów, nad którymi pracujemy, właściwości masy)
 • dobieranie składu masy plastycznej w zależności od poziomu funkcjonowania intelektualnego uczestnika, ewentualnych alergii, etc.
 • bezpieczeństwo podczas działań z masami

3. Gry i zabawy wspomagające prawidłowy chwyt – zanim jeszcze dziecko zacznie działać z narzędziem pisarskim.

4. Dobór ćwiczeń i działań w zależności od poziomu funkcjonowania uczestnika, jego problemów.

5. Planowanie działań z grupą/indywidualnym uczestnikiem:

 • · określanie celów zajęć,
  · przygotowanie programu,

6. reagowanie podczas sytuacji trudnych występujących na zajęciach

Formularz zgłoszeniowy

Aby zapisać się na powyższe wydarzenie uzupełnij formularz:

 

 
 
Dane do faktury

Warunki uczestnictwa:

1. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Informacja zwrotna przesłana automatycznie po przesłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej ma charakter wyłącznie informacyjny.

3. Ostatecznym potwierdzeniem wpisania na listę uczestników szkolenia jest otrzymanie wiadomości mailowej dedykowanej do danego szkolenia zawierającej tytuł, datę szkolenia oraz informację o terminach płatności, rachunku bankowym.

4. Warunkiem udziału w szkoleniu jest uiszczenie opłaty na rachunek bankowy wskazany w dedykowanej do danego szkolenia odrębnej wiadomości mailowej zawierającej tytuł, datę szkolenia oraz informację o terminach płatności, rachunku bankowym zgodnie z pkt. 3 warunków uczestnictwa.

5. W przypadku potrzeby otrzymania faktury, należy ten fakt zgłosić niezwłocznie przy zapisie na szkolenie lub wypełniając formularz zgłoszeniowy.

6. Rezygnacja z udziału w szkoleniu musi zostać zgłoszona na piśmie - pocztą lub mailem.

7. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia Zgłaszający ponosi 100% kosztów uczestnictwa.

8. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika. Zmiana uczestnika odbywa się bez żadnych opłat.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, o czym poinformuje Zgłaszającego w terminie do 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia. W powyższym przypadku zwraca Zgłaszającemu koszty uczestnictwa.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminu zajęć w terminie do 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia. W powyższym przypadku Zgłaszający ma prawo do przeniesienia swojego zgłoszenia na nowy termin lub zażądania zwrotu kosztów uczestnictwa.

11. Przesyłając formularz zgłoszeniowy uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Organizatora i jego partnerów handlowych zgodnie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:

 • podjęcia działań przed realizacją zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub wykonania zamówienia, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do realizacji zamówienia są wskazane na formularzu zamówienia);
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach formularza zamówienia jest Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne Sens Wirginia Wrzesińska z siedzibą w Pruszkowie, 05-800, ul. Powstańców 9/70. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych dostępnych jest w POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH RODO

 


« wstecz