Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne SENS

Nie ma żadnej dla ciebie nadziei, jeżeli jesteś ślepy na to światło, które nie wynika z samych rzeczy, lecz z sensu rzeczy.

Antoine de Saint-Exupéry

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI  PRZEDSZKOLNYCH

 

Różnorodne metody pracy pedagogicznej

Multisensoryczne formy wspierania rozwoju dzieci i młodzieży. Zastosowanie Metody Porannego Kręgu w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, a także z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością

 

Przygotowuje do:

 • prowadzenia zajęć 
 • tworzenia własnych scenariuszy oraz rocznych planów pracy w oparciu o metodę

 

Program:

1. Teoretyczne podstawy:

- geneza

- przeznaczenie

- cele

- założenia

 

2.     Pory roku i ich symbolika oraz związana z nimi stymulacja zmysłów

3.     Wpływ zmysłów na funkcjonowanie człowieka, związki metody z integracją sensoryczną

4.     W jaki sposób odbywa się stymulacja poszczególnych zmysłów w metodzie? 

5.      Etapy prowadzenia zajęć

6.      Pomoce, rekwizyty, inspiracje

7.      W jaki sposób prowadzić zajęcia w zależności od pory roku, wieku odbiorców, specjalnych potrzeb edukacyjnych - dostosowywanie do realiów pracy i grupy, wplatanie w realizację podstawy programowej

8.      Wykorzystanie materiału nie tylko przyrodniczego w prowadzonych zajęciach 

9.      Zajęcia praktyczne:

- wiosna

- lato

- jesień

- zima

10.     Tworzenie własnych scenariuszy zajęć

11. Tworzenie planów pracy z grupą

 Liczba godzin dydaktycznych: 10
 
 

 

Bajkoterapia w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jak projektować i prowadzić zajęcia z wykorzystaniem bajkoterapii.

Program szkolenia: 

 1. Rola bajki w życiu dziecka
 2. Bajkoterapia i baśnioterapia- wprowadzenie do tematu
 3. Rodzaje bajek terapeutycznych( ich rola i funkcje).
 4. Bajka logopedyczna
 5. Zasady zajęć z bajkoterapii dla dzieci w wieku przedszkolnymi wczesnoszkolnym.
 6. Warsztat biblioterapeuty-przykłady ćwiczeń do wykorzystania w pracy z dziećmi.

Liczba godzin dydaktycznych: 4

 

Kreatywność, koncentracja uwagi, efektywna nauka

Kreatywne cztery pory roku w edukacji przedszkolnej– czyli jak rozwijać naturalną kreatywność dziecka oraz wydłużać koncentrację na wykonywanych zadaniach

Program szkolenia: 

 1. Rozszerzenie wiedzy nt. zjawiska twórczego myślenia dzieci i jego mechanizmów
 2. Poznanie dróg dostępu do dziecięcej fantazji, wyobraźni i kreatywności
 3. Naturalna kreatywność dziecka
 4. Metody i techniki wyzwalające kreatywność
 5. Przedstawienie propozycji różnorodnych gier i zabaw rozwijających kreatywność dziecka
 6. Praktyczne przećwiczenie gier
 7. Zdobycie wiedzy nt. zasad konstruowania gier i zabaw rozwijających umiejętności społeczne
 8. Praktyczne umiejętności tworzenia własnych gier na bazie poznanych
 9. Wypracowanie scenariusza zajęć z dziećmi
 10. Ćwiczenia na koncentrację
 11. Relaksacja stymulująca proces uczenia się

  Liczba godzin dydaktycznych: 5
 
Pomóż dziecku rozwinąć skrzydła – praktyczny warsztat rozwijania twórczego potencjału dzieci 

Program szkolenia: 

 1. Rozszerzenie wiedzy nt. zjawiska twórczego myślenia dzieci i jego mechanizmów.
 2. Poznanie dróg dostępu do dziecięcej fantazji, wyobraźni i kreatywności.
 3. Przedstawienie propozycji różnorodnych gier i zabaw rozwijających kreatywność dziecka.
 4. Praktyczne przećwiczenie gier i zabaw.
 5. Zdobycie wiedzy na temat zasad konstruowania gier i zabaw rozwijających umiejętności społeczne.
 6. Praktyczne umiejętności tworzenia własnych gier i zabaw na bazie poznanych.
 7. Wypracowanie scenariusza zajęć z dziećmi

Liczba godzin dydaktycznych: 5

Emocje, agresja, zachowania niepożądane

Trudne dziecko – jak sobie radzić z zachowaniami agresywnymi dzieci

Program szkolenia: 

 1. Zdobycie wiedzy na temat prawidłowości rozwojowych związanych ze sferą społeczno-emocjonalną u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a szczególnie emocji trudnych – złość, smutek itd.
 2. Określenie, jakie problemy dziecka powinny zastanowić nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz rodzica.
 3. Poznanie sytuacji trudnych dla dziecka oraz co może być dla dziecka „sytuacją trudną”.
 4. Poznanie różnorodnych metody obserwacji dzieci w przedszkolu.
 5. Nabycie umiejętności diagnozy dziecka przedszkolnego.
 6. Poznanie reguł reagowania na agresję dzieci.
 7. Przedstawienie technik skutecznych na wyciszanie agresji dziecka, radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi.
 8. Praktyczne umiejętności ułatwiające radzenie sobie z konfliktami i zachowaniami agresywnymi dzieci, zarówno w wymiarze indywidualnej pracy z dzieckiem, jak i pracy z grupą przedszkolną.
 9. Poznanie i przećwiczenie gier, zabaw i ćwiczeń służących rozwiązywaniu konfliktów i przeciwdziałaniu agresji.

Liczba godzin dydaktycznych: 5

 
Grupa bez przemocy zabawy i ćwiczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym uczące empatii i współpracy.

Program szkolenia: 

 1. Stosowanie strategii reagowania na zachowania agresywne dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 2. Stosowanie umów w pracy wychowawczej.
 3. Opracowanie planu wzmacni­ania pozytywnych zachowań u dzieci.
 4. Nabycie i doskonalenie umiejętności radzenia sobie z agresją w przedszkolu.
 5. Zdobycie umiejętności kształtowania u dzieci zachowań prospołecznych.
 6. Poznanie technik i metod wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.

Liczba godzin dydaktycznych: 5

 
Agresja dziecięca i konflikty – sposoby poradzenia sobie

Program szkolenia: 

 1. Określenie, jakie problemy dziecka powinny zastanowić nauczyciela oraz rodzica.
 2. Poznanie sytuacji trudnych dla dziecka oraz co może być „sytuacją trudną”.
 3. Poznanie reguł reagowania na agresję
 4. Przedstawienie technik skutecznych na wyciszanie agresji, radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi
 5. Praktyczne umiejętności ułatwiające radzenie sobie z konfliktami i zachowaniami agresywnymi, zarówno w wymiarze indywidualnej pracy, jak i pracy z grupą
 6. Poznanie i przećwiczenie gier, zabaw i ćwiczeń służących rozwiązywaniu konfliktów i przeciwdziałaniu agresji

Liczba godzin dydaktycznych: 5

 
Poznajemy język uczuć, empatii i ciała – jak rozwijać wrażliwość emocjonalną dziecka oraz świadomość języka ciała

Program szkolenia: 

 1. Zdobycie wiedzy na temat prawidłowości rozwojowych związanych ze sferą społeczno-emocjonalną u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 2. Poznanie dróg dostępu do dziecięcych emocji, sposobów ich odpowiedniego wyrażania.
 3. Umiejętność rozwijania emocjonalności dzieci.
 4. Poznanie dróg dostępu do dziecięcej empatii.
 5. Umiejętność rozwijania empatii u dzieci.
 6. Przedstawienie propozycji różnorodnych gier i zabaw dot. uczuć, empatii oraz języka ciała.
 7. Praktyczne przećwiczenie zaproponowanych gier i zabaw.
 8. Zdobycie wiedzy na temat zasad konstruowania gier i zabaw rozwijających umiejętności społeczne.
 9. Praktyczne umiejętności tworzenia własnych gier i zabaw na bazie poznanych.
 10. Wypracowanie scenariusza zajęć z dziećmi.

Liczba godzin dydaktycznych: 5

 
Wykorzystanie technik relaksacyjnych w pracy nauczyciela

Program szkolenia: 

 1. Poznanie różnych technik relaksacyjnych (wizualizacja, muzyka, ćwiczenia fizyczne, techniki oddechowe)
 2. Wykorzystanie elementów gimnastyki mózgu
 3. W jaki sposób wprowadzać grupę w stan relaksu
 4. Uczenie świadomego  relaksowania się
 5. Gry i zabawy inspirowane technikami relaksacyjnymi
 6. Wypracowanie scenariusza zajęć „W krainie spokoju”
Liczba godzin dydaktycznych: 5

 

Zaburzenia zachowania, emocjonalne, rozwojowe

Zachowania seksualne dzieci i młodzieży – identyfikacja, właściwe reagowanie, profilaktyka i terapia

Program szkolenia: 

 1. Umiejętność rozpoznawania charakteru zachowań seksualnych dzieci i młodzieży
 2. Identyfikacja – zachowania w normie, zachowania niepokojące, zachowania ryzykowne
 3. Kryteria diagnostyczne – normy w zależności od wieku/etapu rozwojowego
 4. Obserwacja i stawianie diagnozy
 5. Umiejętność rozumienia pojawiających się zachowań – jakie potrzeby i pragnienia wyraża, przyczyny, możliwe skutki
 6. Właściwa interpretacja
 7. Umiejętność właściwego reagowania
 8. Jak edukować w zależności od wieku, grupy
 9. Podejmowanie działań prawnych
 10. Gdzie szukać pomocy

Liczba godzin dydaktycznych: 5

 

Specjalne potrzeby edukacyjne

Dziecko i uczeń z autyzmem – wybrane metody i techniki pracy

Program szkolenia: 

Część teoretyczna:

 • Co to jest autyzm/Zespół Aspergera?
 • Etiologia zaburzeń ze spectrum autyzmu
 • Epidemiologia zaburzeń ze spectrum autyzmu
 • Jak rozpoznać autyzm? – kryteria diagnostyczne autyzmu wg ICD 10, DSM
 • Problemy komunikacyjne oraz społeczne u osób z autyzmem i Zespołem Aspergera
 • Diagnoza osób z autyzmem i Zespołem Aspergera – moje doświadczenia
 • Diagnoza różnicowa - autyzm a niepełnosprawność intelektualna
 • Potrzeby edukacyjne osób z autyzmem i Zespołem Aspergera
 • Mocne strony osób z autyzmem i Zespołem Aspergera 

Część warsztatowa:

 • Warsztat „Poczuj autyzm w sobie” pozwala lepiej zrozumieć specyficzne potrzeby i zachowanie osób z autyzmem.
 • Prezentowanie różnych metod i technik.
 • Planowanie i organizowanie procesu nauczania ucznia z autyzmem.

Liczba godzin dydaktycznych: 10